Håret går opp i røyk

Arvelig hårtap fremskyndes av røyking. Særlig de som røyker mer enn 20 sigaretter om dagen risikerer å bli tynne i toppen raskere, i følge en ny undersøkelse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mange sliter med å stumpe sigarettene, til tross for advarsler om helsefaren ved å røyke. Nå kan kanskje en studie fra Taiwan hjelpe på motivasjonen, i hvert fall for menn som røyker og er redde for å miste håret.

Undersøkelsen, som nylig er publisert i tidsskriftet Archives of Dermatology, viser nemlig at de som er disponert for androgent (arvelig) hårtap, fremskynder hårtapet hvis de i tillegg røyker.

Håravfall i familien

At den viktigste årsaken til hårtap hos menn er arvelig betinget er fastslått. Androgent betinget hårtap vises som oftest ved hårtynning i vikene og på bakhodet.

Men de taiwanske forskerne ville imidlertid finne ut om røyking bidrar til å fremskynde tap av hår hos arvelig disponerte menn.

Teorier om dette har tidligere vært framsatt, og det er gjennomført flere studier på området, med sprikende resultater.

Forskerne bak denne siste undersøkelsen mener imidlertid at tidligere studier har hatt betydelige mangler, blant annet dårlig kartlegging av når håravfallet begynte, og for få deltakere.

Grader av hårtap

I den nye studien deltok 740 menn i alderen 40 til 91 år, med varierende grad av hårtap. De ble blant annet intervjuet om når de første gang merket at de begynte å miste håret, og hvordan håravfallet utviklet seg med alderen.

Også graden av hårtap i øvrig familie ble kartlagt.

I tillegg ble deltakerne undersøkt klinisk, og sjekket for andre mulige årsaker til håravfall som hårsykdommen alopecia. Til slutt ble mennenes grad av androgent håravfall klassifisert.

- Klar sammenheng

Når forskerne sammenlignet disse dataene med deltakernes nåværende og tidligere røykevaner, så de en klar sammenheng. De fant at røyking fremskynder og øker omfanget av arvelig betinget hårtap.

- Særlig hos dem som røyker rundt 20 sigaretter eller mer om dagen er sammenhengen tydelig, skriver forskerne ved Far Eastern Memorial Hospital og National Taiwan University.

I følge undersøkelsen økte omfanget av arvelig disponert hårtap jo tidligere mennene begynte å røyke.

Forskerne mener at også hvordan man røyker kan ha betydning for hodepryden.

Et “intenst” røykemønster, der det daglige sigarettforbruket røykes i løpet av kort tid, øker risikoen for androgent håravfall ytterligere, mener forskerne ved Far Eastern Memorial Hospital og National Taiwan University.

De av deltakerne som hadde røyket tidligere men klart å stumpe røyken, viste mindre grad av håravfall enn de som fortsatt røyket, i følge undersøkelsen.

Flere årsaker

Det pekes på flere mulige årsaker til funnene i studien.

En teori er at røyking hemmer blodomløpet i de svært tynne blodårene som fører næring til hårrøttene.

En annen forklaring kan være at giftstoffene i tobakken skader hårsekkenes DNA, skriver forskerne.

De tror også at hormonforstyrrelser som følge av røyking kan være en årsak.

- Disse funnene kan være nyttige for menn som opplever tidlig arvelig håravfall, og som ønsker å forhindre en fremskynding av hårtapet, konkluderer de taiwanske forskerne.

Større håravfall hos hvite

Forskerne understreker at mønsteret for håravfall varierer mellom forskjellige folkegrupper. Funnene som er beskrevet gjelder altså asiatiske (taiwanesiske) menn, og er ikke nødvendigvis overførbare til andre folkegrupper.

Tidligere undersøkelser tyder på at hvite (kaukasiske) menn har en større risiko for arvelig håravfall enn asiatiske menn, skriver forskerne.

Referanse:

Lin-Hui Su & Tony Hsiu-Hsi Chen, Association of Androgenetic Alopecia With Smoking and Its Prevalence Among Asian Men: A Community-Based Survey, Archives of Dermatology, november 2007, 143, s. 1401 - 1406.

Powered by Labrador CMS