De 15 landlevende rovpattedyrene er arter som lever tett på mennesket, både fysisk ute i naturen, og i folkeeventyr, myter og overtro. Åtte av dem er vurdert til å være truete arter i Norge (ulv, fjellrev, jerv, oter, ilder, brunbjørn, isbjørn og gaupe). Det finnes også fremmede arter blant disse artene, både mårhund og mink er innført av mennesket og hører ikke naturlig til i Norge. (Foto: Artsdatabanken)
De 15 landlevende rovpattedyrene er arter som lever tett på mennesket, både fysisk ute i naturen, og i folkeeventyr, myter og overtro. Åtte av dem er vurdert til å være truete arter i Norge (ulv, fjellrev, jerv, oter, ilder, brunbjørn, isbjørn og gaupe). Det finnes også fremmede arter blant disse artene, både mårhund og mink er innført av mennesket og hører ikke naturlig til i Norge. (Foto: Artsdatabanken)

Nytt fra akademia: Norske rovdyr nå på nett

Vil du vite mer om de 15 landlevende pattedyra vi har i Norge? Artsdatabanken har nå samlet bilder, kart og informasjon om disse på ett sted.

Artsdatabanken formidler nå informasjon om de 15 landlevende rovpattedyrene som finnes i Norge i Arter på nett. Denne informasjonstjenesten er Artsdatabankens kilde til kvalitetssikret informasjon om arter, og her finner du tekster, bilder og kart – alt samlet på ett sted.

Hittil har Artsdatabanken publisert informasjon om mer enn 1400 arter. Informasjon om rovpattedyrene er tilrettelagt av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Visste du at..

  • Jervens knurrelyder kan sammenlignes med lyden av en grizzlybjørn
  • Gjedde og torsk kan finne på å spise mink
  • Grevling biter ikke til det knaser
  • Rødreven finnes i alle Europeiske land, unntatt Island
  • Oterbarna starter svømmetreningen når de er to måneder gamle
  • I tillegg til å være kjøtteter, spiser brunbjørnen både bær og plantekost. Mange av rovdyrene er altetende: Både rev og grevling spiser nedfallsfrukt og korn
  • Vinterpelsen til fjellrev har den høyeste isolasjonsevnen som er målt hos pattedyr
  • Ilder kan drepe huggorm og giftige padder
  • Røyskatt har fått navnet sitt fordi den er en mester i musejakt
  • Under pelsen er huden til isbjørnen svart

Les mer om de norske landrovdyra hos Artsdatabanken.

Powered by Labrador CMS