Et av bildene sluppet av det amerikanske forsvarsdepartementet, som skal vise en UFO. Dette er en av de mer mystiske hendelsene.

NASAs UFO-gruppe har hatt sitt første møte

Gruppa består av 16 mennesker med ulike bakgrunner fra forskning, næringsliv og media.

I løpet av de siste årene har UFO-feltet blitt snudd litt på hodet. Fra å være et helt marginalt og ofte latterliggjort tema, har det nå blitt både anerkjent og prioritert av amerikanske myndigheter. 

Det amerikanske forsvarsdepartementet har for eksempel opprettet en egen gruppe som undersøker disse ukjente fenomenene, kalt All Domain Anomaly Resolution Office. Dette kan altså oversettes omtrentlig til Avdeling for undersøkelse av anomalier av alle slag

I løpet av de siste årene har det dukket opp mange videoer av påståtte UFO-fenomener fra de siste tiårene. Altså uidentifiserte flygende objekter som ikke kan forklares på enkelt vis. 

Disse videoene er ikke noe nytt, men i løpet av de siste årene har det blitt bekreftet fra offentlig hold at dette er noe myndighetene følger med på. Du kan lese mer om bakgrunnen på forskning.no. 

Det viktigste som har kommet fram til nå er at noen av disse observasjonene ikke kan enkelt forklares. De er rett og slett ukjente. 

NASA har også opprettet en arbeidsgruppe som skal undersøke UFO-fenomener. Gruppa ble opprettet i oktober 2022, og kalles Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) Study Team. UAP er altså en oppdatert variant av UFO-begrepet. 

Gruppas mandat er å «gjøre grunnarbeidet for framitidige studier av UAPer for NASA og andre organisasjoner», ifølge romfartsorganisasjonen. 

Gruppa har nå hatt sitt første offentlige møte, og arbeidet skal resultere i en rapport i løpet av sommeren. Men hvem sitter i NASAs UFO-gruppe? 

Astronauter og forskere

UFO-gruppa består av 16 mennesker med forskjellige bakgrunner innenfor forskning, næringsliv og media. En av de mer kjente på panelet er den tidligere astronauten Scott Kelly, som har en identisk tvillingbror som også er tidligere astronaut. Du kan lese mer om tvillingene på forskning.no. 

Panelet inkluderer også havforskere og teknologisjefen i romfartsteknologi-selskapet Maxar. 

I det offentlige møtet de holdt 31. mai uttalte panelet at det foreløpig er svært vanskelig å prøve å forklare disse uidentifiserte fenomenene, fordi det ikke finnes gode nok data og målinger, ifølge avisa New York Times. 

Medlem av panelet Nadia Drake, som både er vitenskapsjournalist og genetiker, uttalte at det ikke finnes klare beviser for at slike UAP-er har utenomjordisk opprinnelse. 

Hun understreker at det trengs flere gode målinger og at målingene og undersøkelsene må gjennom fagfellevurdering av kvalifiserte folk for å kunne gjøre framdrift. 

Problemet er at målingene som er gjort på disse uforklarte fenomenene, kommer fra det amerikanske militæret, og målingene er gjort med kameraer og radarer som har helt andre formål enn å observere ukjente gjenstander, skriver avisa. 

Men NASA har en forpliktelse til å undersøke hva dette er for noe og spesielt hvis disse fenomeneene kanskje utgjør en trussel mot sikkerheten, ifølge NASA-forskningsleder Daniel Evans, skriver Space.com. 

Det amerikanske forsvarsdepartementet, ofte omtalt som Pentagon, uttaler at de har flere hendelser som regnes som uforklarlige, men at dette henger sammen med en mangel på data, ifølge nyhetsnettstedet. 

Spørsmålet er nå om det kommer noe nytt fram i rapporten til NASA-gruppa, som er ventet i slutten av juli. 

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS