Trendy tv-islamisme

Predikanter på satellitt-tv og internett har spredd seg som en farsott i den islamske verden. Gjennom moderne medier rapper karismatiske islamister stadig flere tilhengere fra den lokale imamen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"I ny doktorgradsavhandling trekkes tv-predikant frem som et av eksemplene på islams nye ansikter. Amr Khaled er moderne, karismatisk og bidrar til en trendy innpakning."

Denne nye formen for kulturell islamisme varsler om viktige endringstegn i den islamske ideologien, mener islamforsker Jacob Høigilt ved Universitetet i Oslo.

Høigilt tror det kan være lettere for vesten å oppnå dialog med tv-predikantene enn de tradisjonelle islamske lederne. 

Sjeiken og folkeprekeren

Amr Khaled har gått fra å være en regnskapsfører, som på 90-tallet begynte å holde prekener i små moskéer i Kairo, til å bli en superstjerne i den arabiske og islamske verden.

I 1998 fikk han sitt første program på satelitt-tv og i dag blir budskapet spredt gjennom kanalen IQRA, og på forskjellige språk gjennom nettstedet amrkhaled.net. Den populære tv-predikanten får stadig nye tilhengere.

Høigilt har sammenliknet den egyptiske predikantvirksomheten med virket til den personen som av mange er ansett som selve gudfaren for de islamistiske bevegelsene i regionen, Yusuf al-Qaradawi.

I likhet med Khaled bruker den gamle egyptiske sjeiken også tv og internett aktivt fra der han er bosatt i Qatar. Men der den unge TV-predikanten er lett og karismatisk, er Qaradawi upersonlig og gravalvorlig.

"Bildet viser Hassan II moskeen i Casablanca, Marokko. Illustrasjonsfoto: Lars Akerhaug."

I en ny doktorgradsavhandling trekker Høigilt fram tv-predikanten Amr Khaled som et av eksemplene på islams nye ansikter. Han er moderne, karismatisk og bidrar til å gi islamismen en trendy innpakning. Amr Khaled snakker rett til de troende, med et personlig språk og på en veldig intim måte.

“Kjære lesere”, “se på dette”, “tenk på dette”, gjerne med tre-fire utropstegn!!!!

- Amr Khaled prøver å nærme seg leseren og skape nærhet, et jeg og du, et vi og oss. Dette finner du ikke hos Qaradawi, der er det mer avstand, sier Høigilt, som har finstudert retorikken til de islamske predikantene.

Som pinsebevegelsen

Selv om talemåten er forskjellig, er mye av innholdet det samme. Amr Khaled har også sagt klart og tydelig at han underordner seg Qaradawi og forsøker selv å unngå å ta stilling i religiøse kontroverser. For ham er det personlige budskapet det viktige.

I avhandlingen trekker Jacob Høigilt paralleller til pinsebevegelsen.

- Når det gjelder islam som diskurs, så forsterker de hverandre i forhold til at religionen skal fylle alle hull i offentligheten. Der de kommer i motsetning til hverandre er i måten de konstruerer autoritet, sier Høigilt.

 Islamismeforskeren tror ikke at de tradisjonelle islamske ledernes dager er talte.

- Jeg tror ikke at Amr Khaled og de andre forkynnerne representerer noen trussel mot autoriteten til de religiøst lærde. De kan ta fra dem publikum, de er fryktelig populære og de lærde kan bli forbitret. Men Amr Khaled og andre lekfolk underordner seg de religiøse lederne.

Sprer islamisme

Jacob Høigilt har forsket på retorikken til islamske predikanter, lærde og intelektuelle. Foto: UiO

Amr Khaled er islamisme i ny innpakning. Borte er menn i hvite kjortler og lange skjegg, inn kommer et budskap om at det er greit å være ung, moderne, rik - og islamsk.

Høigilt mener at dette signaliserer endringer i den islamistiske ideologien.

- Khaled bidrar til å gjøre den islamske ideologien rådene, men han er ikke eksplisitt politisk. Kulturelt bidrar han for eksempel til at forholdene mellom kjønnene skal bli regulert gjennom en spesifikk forståelse av islam, sier Høigilt.

For selv om han bruker moderne virkemidler, preker Amr Khaled et konservativt verdisyn. Han mener at muslimske kvinner skal gå med slør og er opptatt av å forsterke islamsk moral.

- Islamisme har utviklet seg til å bli en hel måte å ordne og organisere verden på. Det strekker seg lenger enn bare politikk, det gir utslag i kulturen, hva man kan si og hvilke bøker som kan utgis.

Brobygger til vesten

Men til tross for at TV-prekeren bidrar til islamismens framvekst, mener Jacob Høigilt at Amr Khaled kan være en brobygger mellom vesten og den islamske verden.

Da striden om karikaturtegningene av profeten Mohammed blusset opp lot tv-predikanten lenge være å komme med noen uttalelser. Men da han til sist sa noe, var det hovedsaklig et budskap om dialog og forståelse.

Senere har han møtt mye kritikk for å delta på en dialogkonferanse i Danmark, uten på forhånd å ha mottatt noen beklagelse.

- Når du ser på hva han foretar seg, har han vært ganske aktiv i å prøve å ha en dialog og understreke en felles spiritualitet. Med formen til Amr Khaled vil det nok være lettere å bygge broer over til andre livssyn. Det er så mye mer basert på følelser og varme, sier Høigilt.

Med Qaradawi er det mye mindre muligheter for dialog, mener Høigilt. Når Amr Khaled valgte å reise til Danmark, var han en av de skarpeste kritikerne.

- Qaradawi forholder seg ganske arrogant og polemisk i forhold til vesten. Han er av den oppfatning at vesten er et samfunn i moralsk forfall, som ikke har tilgang på de høyere verdiene den islamske sivilisasjonen er tuftet på. Dette er klassisk islamisme.

Viktig for Europa

Islamforskeren mener videre at økt kunnskap om forskjellene mellom islamske tenkere kan være viktig for å forstå konfliktene knyttet til islam i Europa. 

Høigilt mener Khaled skiller seg ut positivt ut i forhold til andre, mer konfiktorienterte islamske ideologer:

- Mitt poeng er at denne måten å uttrykke seg på, har noe å si for mulighetene til å snakke sammen. Hvis du skriker noen opp i fjeset, så får du ikke til en skikkelig dialog.

- Man kan overføre det til Europa. Du har for eksempel Hallgrim Berg i Norge, som skriver nidskrift mot Islam. Det kan ikke være noe annet enn destruktivt, når det gjelder mulighetene for dialog.

- Men tenk for eksempel på Lars Gule, han er sekularist, men har skrevet en skikkelig saklig og god bok, som det er mulig å lage en saklig dialog på grunnlag av. Det er viktig for den framtidige offentlige debatten, sier Høigilt.

Les mer:

Doktorgradsavhandlingen til Jacob Høigilt vil snart bli publisert med tittelen Writing Islamism. Rhetoric and Ideology in Contemporary Egypt.

Powered by Labrador CMS