Turister fra hele EU forteller at det er anbefalinger fra venner som er viktigst når de skal velge hvor de skal på ferie. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Slik kan reiselivsbransjen nå ut til EU-turistene

Det er stor forskjell på hvilken informasjon turister fra EU-land bruker når de skal velge reisemål. Derfor burde reiselivsbransjen lage skreddersydde tilbud til de ulike landene, mener forsker. 

Hva gjør at en spansk turist velger å reise til Sverige, mens en brite velger å ta turen til Norge?

Begge turistene har trolig gjort en del undersøkelser for å finne fram til akkurat den destinasjonen de skal til. Men hvor finner de informasjonen sin? 

Svar fra 27 EU-land

– Det er betydelig variasjon i hvilke informasjonskilder som har størst betydning i de ulike EU-landene, sier Tor Agnar Korneliussen. Han er forsker ved Nord universitet.  

Han har nylig publisert en studie som tar for seg svar fra 27 000 personer fra 27 EU-land. Samtlige har besvart spørsmål om hvilke informasjonskilder de benytter når de søker etter reisemål. Bruker de for eksempel internett eller reisebyrå?

Der fant han et mønster som viser at turistenes bruk av informasjonskilder varierer ut ifra nasjonal kultur og hvor landene ligger geografisk i Europa. Korneliussen peker på tidligere forskning som tyder på at et lands økonomiske utvikling kan være en av flere forklaringer på dette, men han går ikke nærmere inn på hvorfor det kan være slik.

Venners anbefalinger viktigst

På bakgrunn av resultatene har forskeren delt EU landene i seks ulike delmarkeder ut ifra hvilke informasjonskilder befolkningen i de ulike landene bruker mest.

To av disse delmarkedene består av respondenter fra Øst-Europa. Italia og Spania utgjør et eget delmarked. Sentral-Europa er en annen gruppe, mens Sverige, Irland og Storbritannia danner en annen. En siste gruppe består av Nederland, Danmark og Finland.

Studien viser at de som bor i Øst-Europa, legger størst vekt på personlig erfaring og råd fra venner.

– I Øst-Europa har markedsføring på internett og andre kilder en viss betydning, men det er venner og slektningers anbefalinger som er viktigst.

– Det innebærer at det kan være vanskeligere å lykkes med skriftlig og digital informasjon til disse kundene enn i grupper av land der eksempelvis internett har større betydning. De som vil nå fram i Øst-Europa må oppmuntre til positivt omdømme og økt kundetilfredshet, sier Korneliussen. 

Internett og skriftlige kilder

Landene i Sentral-Europa, samt Norden og Storbritannia benytter i større grad enn andre land en kombinasjon av internett og skriftlige kilder som kataloger og brosjyrer, guidebøker og magasiner, viser studien.

– De som vil nå dette segmentet bør jobbe for å få skriftlig omtale i de aktuelle kildene og å etablere gode nettsider, sier Korneliussen. 

  Gode relasjoner med reisebyråer framstår som spesielt viktig i Spania og Italia, mener Korneliussen. 

  – Fordi studien viser at spanjoler og italienere har en tendens til å bruke tjenestene til reisebyrå mer enn andre innenfor EU, sier Korneliussen.

  Omtale i media har liten betydning

  Denne studien viser først og fremst hvordan bruk av informasjonskilder varierer ut ifra befolkningens verdiskaping per innbygger og hvor de bor (geografi og kulturkrets). De innsamlede dataene sier også noe om hvilke informasjonskilder som har størst betydning for hele EU-området samlet, sier Korneliussen. 

  Her går det fram at det gjennomsnittlig er anbefalinger fra venner som har størst betydning.

  – Nærmere 30 prosent oppgir dette som sin viktigste informasjonskilde. Mens det som har minst betydning, er omtale i media som tv, radio og aviser. Bare 3,2 prosent anser media som en viktig informasjonskilde. 

  Gjennomsnittlig betydning for andre informasjonskilder er:

  • Internett  (21,9 prosent)
  • Personlig erfaring (18,8 prosent)
  • Reisebyrå (11,4 prosent)
  • Kataloger og brosjyrer (5,5 prosent)
  • Guidebøker og magasiner (4,8 prosent)

  Tilpasset markedsføring i ulike kanaler

  Kjennskap til disse forskjellene kan ha betydning for de som jobber med å markedsføre turistmål, sier forskeren.

  – Resultatene som kommer fram i denne studien, har en stor grad av sikkerhet fordi den er svært omfattende med mange respondenter i utvalget, og fordi undersøkelsen dekker hele EU-området. Studien er også den første som inkluderer Øst-Europa.

  Korneliussen mener funnene i studien er viktig å ha i bakhodet når Norge markedsføres som turistland. 

  Referanse:

  Korneliussen, T. og Greenacre, M.: Information Sources Used by European Tourists: A Cross-National Study. Journal of Travel Research (2017). (Sammendrag)

  Powered by Labrador CMS