Echo Forskergruppe: Solveig Holen (seksjonsleder), Simon-Peter Neumer (nasjonal prosjektleder), Annette Jeneson (fagansvarlig forskningsstøtte) og Kristin Martinsen (lokal prosjektleder).

Millioner til forskning på lavterskel behandling for barn

Kavlifondet gir 12,4 millioner til Echo-studien som skal utvikle og evaluere et lavterskel behandlingsopplegg laget for skolegrupper med barn fra 9–12 år som har symptomer på angst og depresjon.

Psykiske helseproblemer blant ungdom er en stor utfordring i Norge. Folkehelseinstituttet anslår at mellom syv og 23 prosent er rammet, og forekomsten er økende. Angst og depresjon er de mest vanlige lidelsene.

Echo-studien har fått navnet «echo» som er engelsk for «ekko», og det henspiller på såkalte tilbakemeldingssystemer i helsetjenesten. Gjennom slike systemer kan pasienten gi kontinuerlige tilbakemeldinger til behandlere underveis i behandlingsforløpet, med mål om å legge til rette for en individuell tilpasning, slik at utfallet blir optimalt.

Tidligere studier har vist at slike tilbakemeldingssystemer kan ha en svært positiv effekt.

– I Echo-studien skal vi blant annet undersøke om det fungerer godt med tilbakemeldingssystemer i førstelinjetjenesten for barn og unge med psykiske helseproblemer, sier Simon-Peter Neumer ved Regionssenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) i helseregion Øst og Sør.

Neumer er nasjonal prosjektleder for Echo-studien.

Powered by Labrador CMS