Regnskapsfører var et av yrkene som havnet på lista over hva folk trodde kjedelige mennesker jobbet med.
Regnskapsfører var et av yrkene som havnet på lista over hva folk trodde kjedelige mennesker jobbet med.

Slik forestilte folk seg at kjedelige personer er

Hvilken jobb og hobby tenker vi at kjedelige personer har? Britiske forskere har tatt et dykk i fordommene til folk flest.

Å kjede seg er ikke gøy. Vi forbinder det med en følelse av ubehag og mangel på interesse, oppmerksomhet og mening. Så hva tenker vi da om kjedelige personer? Og hvordan behandler vi dem?

Til tross for at vi alle vet at noen mennesker blir oppfattet som kjedelige, er det forsket lite på hva vi faktisk legger i dette.

Det har britiske forskere nå forsøkt å gjøre noe med. De har studert folks forestillinger om hva kjedelige folk jobber med, hvilke interesser de har og hvor de bor.

Anså bank og data som kjedelig

Wijnand Van Tilburg fra University of Essex og hans kollegaer har undersøkt holdningene til over 500 personer i USA og Storbritannia. Resultatene ga følgende topplister:

Kjedelige personer jobber med:

 1. Dataanalysering
 2. Regnskapsføring
 3. Skatt og forsikring
 4. Renhold
 5. Bankvirksomhet

Spennende personer jobber med:

 1. Kunst og scenekunst
 2. Forskning
 3. Journalistikk
 4. Helsepersonell som lege eller tannlege
 5. Undervisning

Religiøse småbyfolk

Forskerne undersøkte også deltagernes forestillinger om kjedelige hobbyer. Det ga følgende toppliste:

Kjedelige personer driver med:

 1. Soving
 2. Religiøse interesser som å gå i kirka
 3. TV-titting
 4. Observasjon av dyr som fugler eller insekter
 5. Matematikk

De fleste deltagerne forestilte seg at kjedelige personer bodde i småbyer, ikke i byen eller på landet.

Dermed blir kanskje konklusjonen at verdens kjedeligste menneske er en TV-tittende religiøs regnskapsfører bosatt på Notodden?

Negative holdninger

Forskerne advarer om at undersøkelsen ikke nødvendigvis er representativ for alle land og regioner. Det kan for eksempel være store forskjeller i hvordan folk på ulike steder oppfatter religiøs aktivitet.

De minner dessuten om at studien handler om mer alvorlige saker enn gøyale lister. Nemlig at folk har negative forestillinger om menneskene de oppfatter som kjedelige.

Forskningen viste at deltagerne tenkte at kjedelige personer manglet mellommenneskelig varme og kompetanse. De ville unngå å være sammen med slike folk.

Kan bli isolert

Noe som overrasket forskerne, var at deltagerne ikke engang verdsatte kompetansen til det de anså som kjedelige mennesker.

Samfunnet har jo stor bruk for folk som har peiling på regnskapsføring og bankarbeid. Men dette faktumet ga ikke deltagerne høyere tanker om mennesker som blir ansett som kjedelige, ifølge studien.

Dette er problematisk.

Slike holdninger kan i verste fall føre til at personer som oppfattes som kjedelige blir sosialt isolert, noe som kan ha alvorlige psykiske konsekvenser, skriver forskerne, og oppfordrer:

Kanskje de burde få litt sympati og støtte i stedet?

Referanse:

W. A. P. van Tilburg, E. R. Igou, M. Panjwani, Boring People: Stereotype Characteristics, Interpersonal Attributions, and Social Reactions, Personality and Social Psychology Bulletin, mars 2022. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS