Lykkefølelse kan være flyktig.

Folk glemmer at de har vært lykkelige

Har du det ikke så bra nå, er det lettere å glemme at du har vært lykkelig.

Psykologene bak en ny studie ser tydelig at hvordan du føler deg akkurat nå, i stor grad påvirker minnene dine om hvordan du hadde det tidligere.

Blander fortid og nåtid

– Folk tenderer til å blande minnene om hvordan de har hatt det livet, med hvordan de føler seg nå i øyeblikket. Det sier forskerne Alberto Prati ved University College London og Claudia Senik ved Sorbonne-universitetet i Paris i en pressemelding.

Prati og Senik har satt sammen data fra flere ulike lykkestudier.

I en britisk studie ble rundt 20.000 personer i årene 1997 til 2009 bedt om å rapportere lykkefølelsen sin på en skala fra 1 til 7.

De skulle også fortelle om de følte seg mer, mindre eller like fornøyd med livet som de hadde vært året før.

Her så forskerne at rundt halvparten av deltagerne var i stand til å minnes riktig hvordan de hadde hatt det året før.

Men mange av svarene om hvordan folk hadde hatt det før, var tydelig påvirket av hvordan de oppga å ha det nå.

Lykkelig = optimistisk

I en tilsvarende studie med franske deltagere oppga disse i ettertid å ha vært mindre tilfredse enn hva de faktisk hadde svart det aktuelle året.

Samme tendens har forskere funnet i USA, når de spurte folk der med fem års mellomrom: Generelt undervurderte folk hvor lykkelige de faktisk hadde vært fem år tidligere.

Prati og Senik mener at disse resultatene kan være med på å forklare hvorfor mennesker som sier de er lykkelige, også tenderer til være mest optimistiske med tanke på framtiden.

Folk som sier de er lykkelige i øyeblikket oppfatter også verden rundt seg som mindre farlig. De er også generelt mer åpne for nye erfaringer.

Lykkelig av penger?

Tidligere forskning har slått fast at lykken ikke kan kjøpes for penger. Men i fjor kom en studie som peker i helt motsatt retning.

Rike mennesker har det bedre både i øyeblikket og når de ser tilbake på livet sitt og reflekterer omkring det, konkluderer forskeren i 2021-studien.

I denne forskning.no-artikkelen fra 2017 peker den britiske professoren i sosialmedisin Richard Wilkinson, på de små økonomiske ulikhetene mellom folk i land som Norge som mye av årsaken til at folk her opplever så mye lykke.

Referanse:

Alberto Prati og Claudia Senik: «Feeling Good Is Feeling Better», Psychological Science, 2022

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS