– Det er for lite hjelp å få i det offentlige. Mange får sovetabletter, men det er ingen god løsning i lengden, sier forskeren bak den nye studien. (Illustrasjonsbilde: Koldunov / Shutterstock / NTB scanpix)

Ny studie:
Nettbehandling mot søvnproblemer virker også på lengre sikt

Nettbehandling mot søvnløshet fungerer godt og har effekt også 18 måneder etter behandlingen, viser ny studie.

Svært mange nordmenn sliter med søvnløshet, eller insomni. En studie fra Universitetet i Bergen har tidligere vist at forekomsten av insomni i Norge økte fra 11 prosent av befolkningen i 2000 til 15 prosent i 2010.

Nå viser en ny studie gode resultater med nettbehandling, også 18 måneder etter at pasientene fikk hjelp.

God effekt etter 18 måneder

Bakgrunnen for studien er at 95 pasienter fikk behandling for søvnproblemene sine via et kurs de fulgte på internett. Rett etter behandlingen var rundt 60 prosent av pasientene blitt kvitt problemene, og mellom 70 og 80 prosent var mye bedre.

Nå viser langtidsoppfølgingen av pasientene at effekten har holdt seg godt.

– 53 prosent av de som gjennomførte internettbehandlingen hadde ikke søvnproblemer 18 måneder etter behandlingen, og 70-80 prosent hadde stor bedring i symptomene, forteller psykolog Øystein Vedaa ved NTNU, som er hovedforskeren bak studien.

Begrenser tiden i sengen

Nettbehandlingen består av ulike moduler som pasienten skal følge.

– Behandlingen er basert på kognitiv adferdsterapi. Den består av flere elementer, blant annet søvnhygiene og søvnrestriksjoner, forteller Vedaa.

I kognitiv adferdsterapi prøver terapeuten å endre pasientens tankemønstre slik at de kan endre adferd. Det brukes blant annet mot angst og fobier.

I den første modulen undersøkes hvilke problemer pasienten faktisk har, og pasienten må svare på en del spørsmål.

– Dette skal tilsvare å bli utredet av en psykolog. Behandlingen blir til dels individuelt tilpasset. For eksempel skal pasienten føre søvndagbok, og på bakgrunn av hvor mye han eller hun sover hver natt, vil vedkommende få en begrensning på hvor mye tid han skal tilbringe i senga – såkalt søvnrestriksjon, forklarer Vedaa.

Alle sover ikke godt alltid

Pasientene får også hjemmelekser, for eksempel skal de utfordre feiloppfatninger de kan ha om søvn.

– Noen tror at alle andre sover godt hver natt, og at folk flest sovner med en gang de legger seg. Slik er det ikke, og det å få korrigert slike feiloppfatninger kan gi mindre stress og gjøre det lettere å slappe av når man skal legge seg, sier psykologen.

Mange overdriver også betydningen av søvn, mener Vedaa.

– Derfor skal pasienten føre dagbok over hvordan hun føler seg etter netter med dårlig søvn, og etter netter med god søvn. Sannsynligvis vil man erfare at det er mange andre ting som også spiller inn på hvordan man har det. Å få et mer realistisk bilde av søvn minsker stresset, sier han.

Godt resultat

Etter at pasientene hadde fullført behandlingen, svarte de på spørreskjema om søvnproblemene sine.

Da så forskerne at 60 prosent av pasientene ikke lenger hadde et søvnproblem.

– Dette er et godt resultat, forskning viser at ved behandling hos psykolog, ansikt til ansikt, opplever 40-60 prosent å bli kvitt søvnproblemet sitt, sier Vedaa.

Pasientene fikk vesentlig bedre søvn, bedre psykisk helse og vesentlig mindre tretthet på dagtid etter å ha gjennomført internettbehandlingen.

Gruppen ble sammenlignet med en kontrollgruppe som også hadde søvnproblemer. Kontrollgruppen fikk tilgang til en nettside med gode søvnråd.

– Vi sammenlignet bedringen i søvnen, og så at de som fikk internettbehandling hadde langt større effekt enn kontrollgruppen når det gjaldt bedret søvn og dagtidsfungering. For eksempel fant vi at internettbehandling reduserte symptomer på angst og depresjon, mens det ikke var noen endring i disse symptomene hos de som kun fikk tilgang til søvnråd, sier Vedaa.

28 prosent av kontrollgruppen hadde ikke lenger insomni rett etter behandlingsperioden.

Hadde langvarige søvnproblemer

Etter 18 måneders oppfølging ser forskerne nå altså at de gode resultatene for de som fikk internettbehandling har holdt seg.

– Kan dere være sikker på at de ikke ville blitt bra uten behandling?

– Helt sikker kan man ikke være, siden vi ikke hadde noen kontrollgruppe på 18-månedersmålingene. Men dette var mennesker som hadde slitt med søvnproblemer i årevis. 85 prosent av pasientene hadde hatt søvnproblemer i mer enn ett år, og mange av dem i mer enn seks år. Så det er all grunn til å tro at bedringen har sammenheng med behandlingen, sier Vedaa.

En mulig svakhet med studien er imidlertid at pasientene selv hadde meldt seg frivillige til å delta i den.

– Det kan bety at de var ekstra ressurssterke, og at de var positivt innstilt til å gjennomføre behandling via internett, sier Vedaa.

– For lite hjelp å få

Foreløpig er ikke nettbehandlingen mot søvnproblemer tilgjengelig for folk flest.

– Vi vil gå i dialog med helsemyndighetene for at behandlingen skal bli åpent tilgjengelig etter hvert. Det finnes noen søvnkurs på nett som er tilgjengelige, men dette kurset er mer omfattende og individualisert, sier Vedaa.

Han påpeker at det i dag skorter på gode behandlingstilbud for disse pasientene.

– Det er for lite hjelp å få i det offentlige. Mange får sovetabletter, men det er ingen god løsning i lengden. Noen henvises til psykolog, men ikke alle psykologer har erfaring med denne måten å jobbe med søvnen på - dessuten er det lange ventelister, sier han.

De fleste går først til fastlegen dersom de opplever søvnproblemer.

– Derfor kan det være at behandlingen bør bli tilgjengelig via fastlegen, som slik kan få et annet verktøy enn sovemedisiner, sier Vedaa.

Det er viktig å få hjelp med søvnproblemene dersom de varer lenge.

– Folk som sliter med søvnen over lang tid utvikler ofte psykiske lidelser. 40 prosent av alle pasienter ved distriktspsykiatriske sentre har søvnproblemer, sier Vedaa.

Nå jobber forskerne med et stort forskningsprosjekt knyttet til internettbehandlingen, der rundt 1700 pasienter med søvnproblemer deltar.

– Hvis også denne studien viser effekt, øker nok sjansene betraktelig for at internettbehandling blir et tilgjengelig tilbud for søvnløse, sier Vedaa.

Søvnproblemer – en folkesykdom

Fastlege Petter Brelin er leder for Norsk forening for allmennmedisin.

Han bekrefter at mange pasienter sliter med søvnen.

– Jeg har inntrykk av at søvnproblemer er blitt en folkesykdom, og at det er et økende problem, særlig hos yngre mennesker, sier Brelin.

Han sier sovemedisiner ikke dekker pasientenes behov på sikt.

– Det er et stort behov for å ha andre metoder enn medikamenter å tilby disse pasientene. Sovemedisiner fungerer utmerket for veldig mange i den forstand at de sovner av medisinen, det er nesten et problem at det virker så bra på kort sikt, sier fastlegen.

Avhengighet

Han påpeker at det ikke er noen god idé å bruke sovemedisiner over tid.

– Men mange blir veldig glad i disse medisinene, trass i at avhengighet og toleranseutvikling kommer raskt for de fleste, sier han.

Mange av pasientene sliter med god søvnhygiene og disiplin.

– Jeg har forsøkt et par ganger å henvise til psykolog for insomni, men pasientene ble ikke tatt imot. Dette er pasienter som fastlegene i stor grad må håndtere selv, sier Brelin.

Han kjenner ikke nettbehandlingen for insomni i detalj, men er positiv til tilbudet.

– Dersom det er lett tilgjengelig og betryggende dokumentert vil jeg tro det er et nyttig supplement til tradisjonell behandling, sier han.

Referanse:

Øystein Vedaa m.fl: Long-Term Effects of an Unguided Online Cognitive Behavioral Therapy for Chronic Insomnia, Journal of clinical sleep medicine, januar 2019

Powered by Labrador CMS