Søsknene til bipolare blir oftere sjefer

Bipolar lidelse ser ut til å henge sammen med lederegenskaper. Og er du søster eller bror til en som lider av sykdommen, har du større sjanse enn vanlig til å bli sjef.

Søsken som leker. Bipolar lidelse er kjent for å debutere i voksen alder. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Svenske Simon Kyaga har vært ute med oppsiktsvekkende nytt om psykiske lidelser før.

I 2012 publiserte forskeren resultatene fra en stor studie som viste at kunstnere og vitenskapsfolk oftere lider av psykiske sykdommer som angst, depresjon, schizofreni og bipolar lidelse.

Det kan altså se ut som om sykdommene henger sammen med noen av de fordelaktige egenskapene som karakteriserer mennesker i kreative yrker.

Andre studier har i de senere åra også vist at mennesker med bipolar lidelse selv kan oppleve positive sider ved den ellers alvorlige sykdommen.

Og nå har Kyaga altså i tillegg sett på enda et ettertraktet personlighetstrekk som kan henge spesielt sammen med bipolar lidelse:

Lederegenskaper.

Berømte bipolare ledere

Ideen er hentet fra historien.

Mye kan nemlig tyde på at flere av våre mest kjente ledere, som Winston Churchill, Abraham Lincoln og Napoleon Bonaparte, kan ha hatt bipolar lidelse, skriver Kyaga i avhandlingen sin.

Tidligere studier har også pekt mot at kjente ledere og politikere ser ut til å ha høyere risiko for episoder med depresjon eller mani enn resten av befolkningen.

Og nå har Kyaga gått igjennom data for nesten 70 000 svensker med bipolar lidelse og alle søsknene deres.

For å finne informasjon kryssjekket han sykdomsregistrene med andre register som kunne inneholde opplysninger om personenes lederegenskaper, for eksempel vurderinger fra militærtjenesten og oversikt over jobber personene hadde hatt.

Så sammenlignet Kuaga informasjonen med opplysninger om mennesker i normalbefolkningen.

Resultatene tegnet et interessant bilde.

Søsknene ble sjefer

Det viste seg at folk med bare bipolar lidelse, uten andre psykiske sykdommer, oftere hadde utpregede lederegenskaper, sammenlignet med folk flest.

Det samme gjaldt også for søsknene deres, selv om trekket var litt svakere hos dem.

Senere i livet hadde de bipolare derimot sjeldnere lederjobber enn normalbefolkningen. Men for de friske søsknene deres var det stikk motsatt: De var overrepresentert innen sjefsstillinger, spesielt i politiske lederroller der beslutninger ble tatt.

Dermed kan det altså se ut til at noen av egenskapene som gjør deg til en naturlig leder faktisk er koblet til bipolar lidelse.

Referanse:

S. Kyaga, P. Lichtenstein, M. Boman, M. Landén, Bipolar Disorder and Leadership – A Total Population Study. Artikkelen er en del av Kyagas doktorgradsavhandling Creativity and Psychopathology.

 

Powered by Labrador CMS