Menn som legger ut mange bilder av seg selv på nett, scorer høyere på antisosiale egenskaper, ifølge den amerikanske studien. (Foto: Ohio State University)

Mange selfies på nett tyder på asosiale trekk

Har du mannlige venner på sosiale medier som legger ut i overkant mange selfies, bør du være på vakt. Det kan tyde på personlighetsforstyrrelser.

Våre personlighetstrekk kan påvirke hvordan vi fremstiller oss selv på nettet.

En ny studie viser at menn som postet flere bilder av seg selv enn andre på Facebook og Instagram, scoret høyere på målinger av narsissistiske og psykopatiske trekk.

Resultatene er publisert i Personality and Individual Differences.

Narsissistiske og selvopptatte

I tillegg fikk menn som oftere enn andre redigerte sine egne portrettbilder før posting, høyere utslag på narsissisme og selvobjektivisering. Dette måler hvor mye de prioriterer sitt eget utseende. 

- Vi er alle opptatt av hvordan vi presenterer oss selv på nettet, men hvordan vi gjør det kan fortelle noe om vår personlighet, sier kommunikasjonsforsker Jesse Fox, ved Ohio State University i en pressemelding.

Flere antisosiale trekk

Det er ikke overraskende at menn som legger inn en masse selfies og tilbringer mer tid på å redigere dem er mer narsissistiske, men dette er første gang det faktisk har blitt bekreftet i en studie, ifølge Fox.

Hun er hovedforfatter av studien.

- Mer interessant er det at de også scorer høyere på den andre antisosiale personlighetsegenskapen, psykopati, og er mer tilbøyelig til å objektivisere seg selv, sier hun.

Narsissisme og psykopati

Narsissisme er en personlighetstype som er preget av en tro på at du er smartere, mer attraktivt og bedre enn andre, men med noe underliggende utrygghet. Psykopati innebærer en mangel på empati og respekt for andre og en tendens til impulsiv atferd.

Innenfor normalområdet

Resultatene betyr ikke at menn som legger inn en masse selfies nødvendigvis er narsissister eller psykopater, understreker forskeren.

Mennene i studien scoret alle innenfor normalområdet av atferd - men med høyere enn gjennomsnittlig nivå av disse anti-sosiale egenskapene.

Studien inkluderer ikke kvinner fordi datasettet ikke har sammenlignbare data for kvinner. Men tidligere studier har vist at jenter ser ned på andre jenter med sexy profilbilder.

800 deltakere

Utvalget omfattet 800 menn i alderen 18-40 som fullførte en spørreundersøkelse der de ble spurt om sine vaner når det gjaldt å poste bilder av dem selv på sosiale medier. Deltakerne gjennomførte også standard spørreskjemaer for anti-sosial atferd og for selvobjektivisering.

I tillegg til spørsmål om hvor ofte de la ut bilder, ble mennene spurt hvorvidt de redigerte bildene sine før publisering, inkludert om de pleide å beskjære bilder, bruke filtre og bruke bilde-redigeringsprogram.

- Folk flest tror ikke at menn gjør den slags ting, men det gjør de definitivt, uttalte Fox.

Utseende-fokusert

Resultatene viste at det var en sammenheng mellom  det å poste flere bilder og en høyere grad av narsissisme og psykopatiske trekk. Det å redigere bilder var ikke relatert til psykopati-trekk.

- Det er forståelig, fordi psykopati er preget av impulsivitet. De knipser bilder og legger dem ut på nettet med en gang. De vil se seg selv. De ønsker ikke å bruke tid på redigering, sier forskeren.

Redigering av bilder ble også knyttet til høyere nivåer av selvobjektivisering, som svært sjelden er studert hos heterofile menn, sier Fox.

Kan gi problemer

Selv-objektivisering innebærer å verdsette seg selv hovedsakelig for utseendet ditt, snarere enn for andre positive egenskaper.

- Vi vet at selv-objektivisering fører til en masse forferdelige ting, som depresjon og spiseforstyrrelser hos kvinner, sier Fox.

- Med den økende bruken av sosiale nettverk, er alle mer opptatt av sitt utseende. Det betyr at selv-objektivisering kan bli et større problem for menn, så vel som for kvinner, antar hun.

Lignende for kvinner

Selv ikke forskerne denne gangen så på kvinner, gjennomfører Fox for tiden oppfølgingsarbeider som tyder på at lignende funn også gjelder for kvinner. Kvinner som legger ut flere selfies viser også høyere nivåer av narsissisme og psykopati.

Men selv-objektivisering ser ut til å spille en enda større rolle for kvinner, noe forskerne forventet.

Fox mener selv-objektivisering kan være selvforsterkende.

- Mennesker som skårer høyere på selv-objektivisering poster flere selfies, noe som fører til mer tilbakemeldinger fra venner på nettet, noe som oppmuntrer dem til å legge ut enda flere bilder av seg selv.

Kilde:

Jesse Fox, Margareth C. Rooney: The Dark Triad and trait self-objectification as predictors of men`s use and self-presentation behaviors on social networking sites. Personality and Individual Differences. Sammendrag. 

Powered by Labrador CMS