Forskere tror det er en sammenheng mellom kosthold, livsstilssykdommer og psykiske lidelser, blant annet ADHD. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

ADHD-pasienter mangler vitaminer

Kan det vi spiser påvirke risikoen for å få ADHD? En ny studie viser at personer med ADHD har lavere nivå av enkelte vitaminer.

Utviklingen av ADHD-symptomer påvirkes både av gener og miljø. Hva så med kostholdet? Nå har forskere ved Universitetet i Bergen sett på hvilke vitaminer personer med ADHD har mye og lite av. 

– Vitaminer spiller viktige roller i mange biokjemiske og fysiologiske prosesser som kan spille inn på utviklingen av symptomer på ADHD, forteller lege og forsker Elisabeth Toverud Landaas. 

Hun har sammen med kollegaer undersøkt nivåer av et bredt utvalg av vitaminer hos i alt 133 personer med ADHD og 131 kontrollpersoner.

– Vi vet også at kostholdet oftest er rimelig stabilt fra barndommen til voksenlivet, så det er mulig at vitaminnivået i voksen alder kan gjenspeile vitaminnivået da hjernen var i kritiske utviklingsfaser i barndommen.

Likevel er det ifølge forskeren få studier som har sett på sammenhengen mellom vitaminnivåer og symptomer på ADHD. Landaas sin undersøkelse er den mest omfattende som har blitt gjort både i Norge og i utlandet:

– Det er gjort et par studier som viser reduksjon av symptomer hos voksne ADHD-pasienter som ble gitt vitamintilskudd, og noen studier som viser lavere nivåer av D-vitamin hos barn med ADHD. Det er ingen som tidligere har sett så bredt på forholdet mellom vitaminnivå og symptomer på ADHD som vi har gjort i vår undersøkelse, forteller forskeren.

Både høye og lave verdier av D-vitamin

Studien avdekker at gruppen med ADHD har lavere nivåer av B2, B6 og B9-vitaminene. Den viser også at ADHD-pasientene er overrepresentert både i gruppen som har de laveste og de som har de høyeste nivåene av D-vitamin i kroppen.

En svakhet med studien er imidlertid at de ikke har informasjon om deltagernes kosthold eller eventuelle kosttilskudd:

– Det kan for eksempel hende at de ADHD-pasientene som har høye D-vitaminnivåer har mottatt behandling for D-vitaminmangel, sier Landaas, som er med i forskningsgruppen ved K.G. Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser ved UiB.

– Vanskelig å si noe om årsakssammenhenger

Bare voksne i alderen 18 - 40 år ble undersøkt, og deltagerne ble bedt om å oppgi symptomer på ADHD. Det ble også tatt blodprøver av deltagerne, som i tillegg til å gi informasjon om vitaminnivåer, også ga informasjon om røyking.

– Undersøkelsene våre viser også at de pasientene som røyker har betydelig lavere nivåer av vitamin B6 og B9-vitaminer, sier forskeren.

I tillegg til kostholdet er det nemlig mange faktorer som spiller inn på vitaminnivåene. Derfor er det er vanskelig å vite hva som er årsaken til de lavere nivåene hos ADHD-pasientene og om det er vitaminmangel i seg selv som gir symptomer på ADHD:

– Vi har funn som indikerer at det er lavere nivåer av enkelte vitaminer hos pasienter med ADHD. Det kan skyldes forhold knyttet til kosthold, men også miljøfaktorer. For eksempel kan man tenke seg at røyking påvirker omsetningen av enkelte vitaminer. Det kan også være biologiske forhold hos pasientene, som genetikk, som påvirker kroppens opptak av enkelte vitaminer, sier forskeren.

Uansett mener hun at funnene viser at dette er noe det bør forskes mer på.

– Selv om det er vanskelig å si noe sikkert om årsakssammenhenger, burde funnene motivere til mer forskning på mekanismene for og sammenhengene mellom vitaminnivåer, kosthold og ADHD, sier hun.

Mer forskning på kosthold og ADHD

Universitet i Bergen er i nå gang med et større prosjekt om forholdet mellom ernæring og psykisk helse, som er planlagt å vare fra 2017 til 2021.

– Dette er et bredt anlagt prosjekt der det inngår mange typer forskning, helt fra registerstudier fra de nordiske land, Nederland og Tyskland, til studier av pasientgrupper, dyremodeller og molekylære studier, sier Landaas, sier Jan Haavik ved K. G. Jebsen senter for nevropsykiatriske lidelser.

– Vi vil studere effekten av fysisk aktivitet og kostholdintervensjoner på atferd og biomarkører hos pasienter og forsøksdyr, samt undersøke om tarmfloraen har effekt på biokjemiske signalveier, atferd og hjernefunksjon.

Bidraget fra senteret vil blant annet være knyttet til studier på genetikk og epidemiologiske studier. 

– Vi tror det er en sammenheng mellom kosthold, livsstilssykdommer og psykiske lidelser og antagelsen er delvis begrunnet i våre funn fra studien av vitaminer og ADHD. Mangel på vitaminer kan indikere at kostholdet ikke er helt optimalt, og hjernen er en del av kroppen: Det som påvirker kroppen, kan også påvirke tanker og følelser, sier Haavik. 

– Vi tror på en tverrfaglig tilnærming til forskningen på ADHD og andre nevropsykiatriske lidelser.

Referanse:

Elisabeth Toverud Landaas m.fl: Vitamin levels in adults with ADHD. BJPsych Open. 2016. DOI: 10.1192/bjpo.bp.116.003491

Powered by Labrador CMS