null (Illustrasjonsfoto: Microstock)
null (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Personligheten avgjør hvordan du får ny jobb

Hvordan arbeidsgivere rekrutterer, kan avgjøre hvilke typer kandidater de ender opp med. Passive jobbsøkere kan være mer stabile, viser ny, svensk studie.

Slik ble studien gjort

Lundgren sendte ut en enquete til 986 universitetsutdannede økonomer og ingeniører med mellom fem og 25 års erfaring. 297 personer svarte, og fordelingen var lik mellom de to yrkene. De fikk en rekke spørsmål for å bestemme personligheten ut fra en faktormodell, som blant annet går på åpenhet, samvittighetsfullhet, nevrotisme og konsistens. 

Tre av ti norske arbeidstakere oppgir at de ønsker seg en annen jobb, ifølge den siste undersøkelsen fra Manpower.

Om du svarer på stillingsannonser eller sitter passivt og kanskje blir headhuntet til en ny jobb, kan fortelle mye om deg. Personlighetstypen påvirker hvordan du håndterer din karriere, og kan også si noe om hvor stabil du er som arbeidskraft, viser ny studie. 

Sosiale medier

De siste årene er det blitt vanligere å rekruttere nye ansatte fra nettbaserte karrieresteder som LinkedIn. Her kan man legge inn CV, ligge stille som gjedda i sivet og slå til hvis interesserte arbeidsgivere tar kontakt.

Det er billigere for arbeidsgiverne, som slipper å få en haug med søkere som kanskje ikke er kvalifisert.

Manpower har ikke tall på hvor mange som får jobb på denne måten. 

Aktive søkere kan være ustabile

De som er aktive jobbsøkere er mer eventyrlystne, belønningssøkende og kompromiss-innstilte, ifølge den svenske psykologen Ulf Lundgren ved Høyskolen i Kristianstad.

Aktive jobbsøkere søkte på jobbannonser eller ringte til potensielle arbeidsgivere. 

Men aktive jobbsøkere er også mer innstilt på karriereklatring og mindre tilfredse med sin nåværende jobb, i forhold til de passivt jobbsøkende. 

- De som søker jobb aktivt ved å svare på stillingsannonser, skiller seg ut ved at de blant annet  har mer ekstrem personlighet og høyere karrieremessige forventninger.

Om disse forventningene ikke tilfredsstilles, er deres terskel for å lete etter annet arbeid, lav, sier Lundgren.

Passive mer jobbtilfredse

Studien til Lundgren viser at de passivt jobbsøkende som er synlige via karrierenettverk som LinkedIn, har bedre langsiktig motivasjon og jobbtilfredsstillelse.

De som ble plassert i kategorien passive jobbsøkere, hadde eventuelt lagt ut sin CV på nettbaserte rekrutteringstjenester som LinkedIn. 

Universitetsutdannede økonomer og ingeniører med fem til 25 års erfaring inngikk i studien.

- Resultatene som kommer fram, gir et mer nyansert bilde av konsekvensene av ulike strategier for å rekruttere nye ansatte på, sier Lundgren.

En av fire vil snart bytte

En av fire norske arbeidstakere mellom 30 og 49 år oppgir at de vil være i sin nåværende jobb i tre til fire år til, ifølge Manpowers siste arbeidslivsundersøkelse fra Norge. 

Tre av ti norske arbeidstakere oppgir altså at de ennå ikke har funnet drømmejobben. De som jobber i det offentlige, oppgir i større grad at de er fornøyd. 

Disse er mest fornøyd

Personer lang utdanning oppgir også i større grad enn andre at de er fornøyd i jobben sin. Men disse bytter også oftere jobb, fordi de har ettertraktet kompetanse. 

De med utdanning innen medisin, psykolog eller realfag er mer fornøyd med hyllen de har havnet på, enn økonomer, jurister og samfunnsvitere. 

Tidligere studier viser at prestasjonsklima på jobben gir høyere utskrifting av ansatte, og svekket arbeidsinnsats.  

Lundgren mener at studien hans gir et grunnlag for å forske mer utdypende på passivt jobbsøkende personer.

En svarandel på 30 prosent kan sies å være noe lav. 

Kilde:

Ulf Lundgren: Personlighetens inverkan på aktivt och passivt jobbsökande, karriärambition och arbetstillfredställelse. Digitala Vetenskapliga Arkivet. 2014

Powered by Labrador CMS