Heroinister har andre personlighetstrekk

Mindre emosjonelt stabile, mindre utadvendte og mindre strukturerte: Slik skilte opioidavhengige seg fra sammenlignbare personer i en ny studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Uansett hva forskjellene skyldes, kan det være viktig å ta hensyn til personlighetstrekkene når man velger behandling, sier forsker Hege Kornør.

Personlighetstrekk kan være en del av årsaken til opioidavhengighet: avhengighet kan skyldes at ustabile enkeltindivider har medisinert seg selv med opioider som heroin, eller at spenningssøkere har eksperimentert med stoffer som amfetamin.

- Forskjellene vi fant kan vise risikofaktorer for avhengighet, men de kan også skyldes livsstilen hos heroinbrukere, påpeker Kornør, som til daglig er forsker ved Kunnskapssenteret.

Hun har gjort studien i samarbeid med Hilmar Nordvik, professor i personlighetspsykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Studien er publisert i Biomed Central Psychiatry.

Personlighetstest med 240 spørsmål

Forskerne brukte den såkalte femfaktor-modellen til å sammenligne personlighetstrekk hos 65 opioidavhengige med personlighetstrekk hos 65 tilfeldig valgte, sammenlignbare personer.

"Det kan være viktig å ta hensyn til personlighetstrekkene hos opioidavhengige når man skal velge behandling, mener forsker Hege Kornør"

- De fem faktorene i modellen er stabilitet, utadvendthet, åpenhet, medmenneskelighet og planmessighet, forklarer Kornør.

Faktorene er igjen delt inn i undergrupper - for eksempel er stabilitet delt inn i angst, depresjon, fiendtlighet, sårbarhet, impulsivitet og selvbevissthet.

- Vi kartla personlighetstrekkene med en norsk versjon av et standardisert skjema, som i alt hadde 240 spørsmål. Data for sammenlignbare personer med samme alder og kjønn hentet vi fra en nasjonal database, opplyser Kornør.

Solide forskjeller

I alt 75 heroinbrukere fikk skjemaet etter at de hadde fått buprenorfinbehandling i minst fem uker for å sikre at de var stabile i forhold til stoffbruket sitt. Svarprosenten var god; 65 av 75 fylte ut skjemaet.

Og heroinbrukerne scoret altså lavere på stabilitet, utadvendthet og planmessighet enn sammenliknbare personer.

- Selv om 65 personer er et lite utvalg, er forskjellene så solide at vi har grunn til å tro at de er reelle forskjeller, understreker Kornør.

- En engstelig gruppe

Forskjellene for åpenhet og medmenneskelighet var mindre, og for flere undergrupper var det ingen forskjeller.

- Det er interessant å merke seg at de opioidavhengige ikke skiller seg fra andre i forhold til impulsivitet eller spenningssøking. De er rett og slett en ganske engstelig gruppe, sier Kornør.

Nettopp dette er en av karakteristikkene hun mener det kan være viktig å ta hensyn til når gruppen skal få behandling.

Les mer:

Hele artikkelen hos BioMed Central.

Powered by Labrador CMS