Trengsel oppleves som et stort problem av mange med psykiske lidelser som vil reise kollektivt. (Illustrasjonsfoto: Charlotte Sverdrup/Ruter pressefoto)

Forskere kartlegger hvordan det er å reise med psykiske vansker

Mange av oss har psykiske vansker av et eller annet slag i løpet av livet. Ny studie peker på hvilke problemer de møter på reisefot.

To utfordringer peker seg ut – nemlig folkemengder og opplevelsen av å mangle informasjon. Det fant forskerne hos Transportøkonomisk institutt (TØI).

Samfunnet vårt blir sakte men sikkert lagt bedre til rette for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Men mest handler om dem som har en fysisk funksjonsnedsettelse.

Dagens forståelse av det som kalles universell utforming, handler nesten bare om personer med fysiske vansker. Slik er det både i politisk debatt, offentlige dokumenter og arbeidet med tilrettelegging.

Nå har forskere ved TØI, på oppdrag fra Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), undersøkt hvilke barrierer personer med psykiske funksjonsnedsettelser møter om de vil eller må ut på en reise.

TØI-forskerne har intervjuet personer med angst, aspergers, bipolar lidelse og depresjon.

Trengsel og folkemengder

Trengsel og folkemengder oppleves som et stort hinder for personer med psykiske funksjonsnedsettelser som vil reise kollektivt, konkluderer forskerne. Flere fortalte at de bevisst unngår kollektive transportmidler i rushtiden.

Mangel på informasjon om reisen er også noe som går igjen når denne gruppen intervjues om reiseerfaringene sine.

Digital informasjon som forteller om hvor langt unna neste buss, tog eller trikk befinner seg – det som kalles sanntidsinformasjon – er et tiltak som åpenbart gjør det enklere for dem med psykiske lidelser å reise kollektivt.

Om man for eksempel har mye angst, er det ikke sikkert at man klarer å komme seg med den første bussen som dukker opp. Da er det greit å vite når neste buss kommer.

Ventetid og reiser med flere ledd oppleves også som belastende av flere av dem forskerne har snakket med. Det å bli stående og vente gir ofte økt følelse av angst.

Bil og tog er best

Bilen setter mange med psykiske funksjonsnedsettelser i stand til å reise nesten som andre, fant forskerne ut.

Toget oppleves også som et bedre alternativ enn andre transportmidler.

Mange synes det er viktig å kunne få en litt avskjermet sitteplass på toget eller i bussen.

Reiser mindre enn andre

Tidligere forskning har vist at personer med psykiske funksjonsnedsettelser reiser mindre enn andre.

Forskning har også vist at dårlig tilgang til offentlig transport fører til sosial isolasjon og forverring av symptomer. God tilgang på transport har motsatt effekt.

Forskerne foreslår 19 praktiske tiltak planleggere kan vurdere for å forbedre reiseopplevelsen for mennesker med mentale funksjonsvansker. Tiltakene kan du lese mer om i rapporten deres.

 

Referanse:

Anja Fleten Nielsen og Kåre Skollerud: «Universell utforming av transportsystemer for grupper med nedsatt psykisk funksjonsevne», TØI, januar 2018. Rapporten.

Powered by Labrador CMS