Hvordan vi ser oss selv i et speil er mindre objektivt for oss alle, både syke og friske mennesker, enn det vi tror. Men anorektikere feilberegner mye mer hvor store når de ser sitt speilbilde av seg selv. (Foto: Mike Schrøder, Argus, Samfoto, NTB scanpix)

Anorektikere feilberegner kroppen sin når de ser seg i speilet

Når en jente med anoreksi ser seg selv i speilet får hun et mindre riktig bilde av hvordan hun ser ut enn om hun bruker hukommelsen om sin egen kropp.

Som nyutdannet psykolog ble Maria Øverås interesse i hvordan anorektikere opplever sin egen kropp.

– Et forstyrret kroppsbilde står sentralt hos pasienter med anoreksi. Likevel har vi begrenset kunnskap om hvordan pasienter selv opplever sin egen kropp og hvordan vi psykologer skal jobbe med disse problemene.

Hun ønsket å forstå mer av dette. Det var utgangspunktet da hun startet med en doktorgrad ved siden av stillingen sin som klinisk psykolog.

I sin doktorgradsavhandling har hun undersøkt hvordan jenter med anoreksi vurderer sin egen kropp, sammenlignet med friske jenter i samme alder, og hva som påvirker denne vurderingen.

Doktorgraden skal hun forsvare ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, den 10. juni. 

Overvurderer størrelsen

Det er tidligere gjort en del studier på hvordan anorektikere vurderer sin egen kroppsstørrelse. Mange har funnet at disse pasientene i mye større grad enn friske personer overvurderer hvor store de er. Disse studiene er basert på at personene vurderer hvordan de ser ut fra sin egen hukommelse av kroppen sin.

Dette fikk også Øverås bekreftet.

Psykolog og forsker Maria Øverås har studert hvordan jenter med anoreksi vurderer sin egen kropp, sammenliknet med friske jenter. (Foto: UiO)

Det som er nytt i hennes studie, er at hun har gjort et eksperiment som ikke bare tar utgangspunkt i hukommelsen. Hun har sammenliknet hvordan jentene ser på seg selv ut fra sin hukommelse og hva de ser på seg selv når de får et speilbilde av seg selv.

Et eksperiment

En gruppe unge jenter med og uten anoreksi deltok i studien. Hver deltaker fikk på seg svarte tettsittende klær og ble fotografert mot en hvit vegg. Bildet ble lagt inn i et dataprogram, og deretter vist med projektor på veggen foran deltakeren, i full størrelse.

Hver deltaker fikk vite at bildet som kom opp, var enten større eller mindre enn reell størrelse. De ble deretter bedt om å endre størrelsen på bildet til det stemte med hvordan de mente at de faktisk så ut.

Dette gjorde de først en gang der de skulle basere vurderingen på hukommelsen for egen kroppsstørrelse.

Deretter gjorde de samme oppgave igjen, mens de så seg selv i et helfigurspeil ved siden av bildet på veggen.

Flertallet, også av de friske jentene, overvurderte hvor store de var. Men Øverås fant at jentene med anoreksi overvurderte størrelsen på egen kropp betydelig mer enn de friske jentene.

I motsetning til hva man hadde forventet i forkant, fant hun at jentene med anoreksi overvurderte størrelsen på egen kropp betydelig mer når de hadde sitt eget speilbilde å se etter, enn når de baserte vurderingen på hukommelsen.

– Overraskende funn

Maria Øverås ble overrasket over resultatet.

– Jeg trodde at hukommelsen ville være mer sårbar for feilkilder, og at jentene ville vurdere kroppsstørrelsen riktigere når de hadde et speilbilde som ”fasit”. Det viste seg å ikke stemme. De feilberegnet faktisk mer da de så sitt eget speilbilde.

Speil gir angst

Mange med anoreksi har mye angst knyttet til speil. Noen unngår speilet totalt, forteller Øverås.

– En mulig forklaring kan være at det er angstvekkende for en jente med anoreksi å se sitt eget speilbilde. Det kan aktiverer et sett med bekymringer og negative forestillinger rundt egen kropp. Når dette tankesettet blir aktivert vil kanskje følelsen av å være for stor intensiveres. Noe som igjen kan påvirke evnen til å vurdere egen kroppsstørrelse.

En undersøkelse ved Folkehelseinstituttet har vist at kroppsbildet til en pasient med anoreksi kan variere opptil flere ganger per dag. Funnene antyder også at det er en nær sammenheng mellom emosjonelle opplevelser og kroppsbilde. Når disse kvinnene er triste eller redde, opplever de seg ofte som feite, mens de kan ha et helt greit bilde av egen kropp når de er glade. 

Alle ser seg selv feil i et speil

Øverås forteller at speilbildet er mindre objektivt for oss alle, både syke og friske mennesker, enn det vi tror.

– Når du ser deg selv i speilet, tror du at du ser deg selv i full størrelse. I virkeligheten er refleksjonen i speilet bare halvparten av faktisk størrelse. Dette er et eksempel på en optisk illusjon.

En studie fra 2006 viser at testpersoner som ble spurt om å anslå hvor stort speilbildet av dem var, vurderte det helt feil.

Funnet kan brukes i behandling

Denne studien gir ny kunnskap som kan bidra til økt forståelse av kroppsbilde forstyrrelse hos pasienter med anoreksi, mener Øverås.

- I mitt kliniske arbeid snakker jeg med pasientene mine om disse funnene. Det kan være et fint utgangspunkt for en samtale om hvordan man ikke alltid kan stole på opplevelsen av egen kropp, mener hun.

Powered by Labrador CMS