- Støy kan skade hørselen din. Nesten en tredjedel av menneskene med nedsatt hørsel i verden, har fått nedsatt hørsel på grunn av støy, skriver forskerne. (Illustrasjonsfoto: Sved Oliver / Shutterstock / NTB scanpix)
- Støy kan skade hørselen din. Nesten en tredjedel av menneskene med nedsatt hørsel i verden, har fått nedsatt hørsel på grunn av støy, skriver forskerne. (Illustrasjonsfoto: Sved Oliver / Shutterstock / NTB scanpix)

Økt bevissthet om støy og hørsel på arbeidsplassene er viktig

POPULÆRVITENSKAP: Arbeidstakere på støyende arbeidsplasser er som deg og meg. De er en del av samfunnet vårt. Vi føler at de fortjener å jobbe i et anstendig og trygt miljø.

I et prosjekt hvor vi forsket på metallindustrien i Tanzania, fant vi at 86 prosent av arbeidstakerne ikke brukte noen form for hørselvern. Vi målte høye støynivå, langt over anbefalte normer. Noen av arbeidstakerne visste ikke at hørselsskader forårsaket av støy var permanente.

Støy kan skade hørselen din. Nesten en tredjedel av menneskene med nedsatt hørsel i verden, har fått nedsatt hørsel på grunn av støy.

Et stadig større problem

Problemet med støyskader har økt de siste to tiårene, og det er ingen tegn på tilbakegang, til tross for at det finnes et bredt spekter av tiltak for å redusere antall støyskader. En rekke helse- og forskningsinstitusjoner, uavhengige organisasjoner og ledere over hele verden arbeider for å redusere antall støyskader.

De fleste som arbeider på steder med høyt støynivå, for eksempel på byggeplasser, i militære eller i gruver og industri, har høy risiko for å utvikle støyskader. Flertallet av disse arbeidstakerne befinner seg i lav- og mellominntektsland, inkludert Afrika sør for Sahara. Den økonomiske utviklingen i disse landene har ført til store investeringer i gruve-, bygg- og produksjonsindustri.

Disse næringene har et betydelig antall arbeidstakere som vi bør være oppmerksomme på. Du kan være en dem, eller kanskje det er en av dine nære slektninger, en venn, nabo, en kollega eller noen du bryr deg om? Et spørsmål vi stiller oss, er om disse arbeidstakerne virkelig forstår at å jobbe på et sted med høyt støynivå kan skade hørselen deres. Videre lurer vi på om alle får verneutstyr, og kan beskytte seg mot det høye støynivået der de jobber.

På stålverkene i Tanzania var det svært få som visste at hørselskader var permanente. (Foto: privat)
På stålverkene i Tanzania var det svært få som visste at hørselskader var permanente. (Foto: privat)

De fleste visste ikke at skadene var permanente

I prosjektet i Tanzania, som vi vi nevnte innledningsvis, ble vi for eksempel sjokkert over å finne ut at arbeidere i jern- og stålfabrikker ble utsatt for et gjennomsnittlig støynivå på 92 dBA uten å bruke hørselsvern. Det er et støynivå langt over internasjonale normer og retningslinjer. Man anbefaler å unngå høyere støyeksponering på jobb enn 85dBA, for å unngå støyskader. Hva vet arbeidstakerne om dette?

Vi utførte en undersøkelse blant 253 arbeidere fra metallindustrien i Tanzania, for å finne ut mer om deres kunnskap om støy og hørsel. Vi spurte dem om de visste at dersom de jobber et sted med høyt støynivå, så kan det føre til nedsatt hørsel.

Femti prosent av arbeidstakerne kjente til dette. Men til vår overraskelse visste kun 33 prosent at en slik støyskade vil være permanent. De visste ikke at når du har blitt skadet, kan du ikke få hørselen tilbake. Støyen påvirker den indre delen av det menneskelige øre som ikke kan behandles eller repareres.

Et annet problem vi oppdaget, var at 86 prosent av disse arbeidstakerne aldri hadde fått utdelt hørselvern på jobben. Vi hadde ikke trodd at dette var situasjonen i så store og velorganiserte fabrikker som Tanzania har i metallindustrien.

Vi har et felles ansvar for de som jobber i støy

Situasjonen er sannsynligvis den samme i andre lave og mellomstore utviklingsland med tilsvarende industri. Det er også sannsynlig at det samme er tilfelle på små og uorganiserte arbeidsplasser. Dette betyr at ansatte har en høy risiko for å bli døve dersom de jobber i lignende arbeidsmiljø med høye støynivå uten verneutstyr.

Går alarmen? Er dette et problem som gjelder flere enn de som jobber der? Ja, vi tror det! Døvhet har fysiske, psykiske og økonomiske negative effekter både for enkeltpersoner, familier og samfunn. Arbeidstakere på støyende arbeidsplasser er som deg og meg. De er en del av samfunnet vårt. Vi føler at de fortjener å jobbe i et anstendig og trygt miljø. Deres helse burde være vårt felles ansvar.

Les forskningen bak artikkelen:

Israel P. Nyarubeli, Alexander M. Tungu, Magne Bråtveit, Erlend Sunde, Akwilina V. Kayumba og Bente E. Moen: "Variability and Determinants of Occupational Noise Exposure Among Iron and Steel Factory Workers in Tanzania". Annals of Work Exposures and Health, november 2018. DOI: 10.1093/annweh/wxy071

Powered by Labrador CMS