Det er mange år siden amerikanske meningsmålere har registrert så stor engasjement blant velgerne før et mellomvalg til Kongressen som i år. Her fra et valgmøte for demokratene i Georgia 26. oktober. (Foto: Lawrence Bryant /Reuters / NTB scanpix)

Amerikanske velgere har ikke vært like engasjerte på 20 år

Donald Trump mobiliserer amerikanske velgere – enten de er imot ham eller for ham. Både demokratenes og republikanernes velgere tror på seier i kampen om flertallet i Kongressen.

Velgerne er ved årets mellomvalg i USA spesielt opptatt av hvem som får majoriteten i de to kamrene i den amerikanske Kongressen.

Entusiasmen for å stemme er høyere enn amerikanske meningsmålere har registrert ved noe mellomvalg på mer enn to tiår.

Seier i hvert sitt hus

I valget til Representantenes hus tror 77 prosent av de som skal stemme på Det demokratiske parti at deres parti vil vinne flertallet. Blant de som skal stemme på Det republikanske parti tror 73 prosent på flertall, viser en undersøkelse gjort av forskningsinstituttet Pew Research.

I kampen om Senatet er det flest blant republikanerne som er overbevist om seier. Her tror 87 prosent på flertall for eget parti, mens 62 prosent tror det samme blant demokratenes velgere.

Fakta om Kongressen

  • USAs nasjonalforsamling kalles Kongressen og har et tokammer-system. Representantenes hus er underhuset og Senatet er overhuset.
  • Medlemmene tilhører enten Det republikanske parti eller Det demokratiske parti. Noen få er partiløse.
  • Representantenes hus har 435 medlemmer valgt i like mange valgkretser i USA. Alle velges hvert andre år.
  • Senatet har 100 medlemmer, to fra hver amerikansk stat. Disse velges for seks år. En tredjedel stiller til valg hvert andre år.

Donald Trump engasjerer

Hele 60 prosent av velgerne sier president Donald Trump er en viktig årsak til at de stemmer ved dette mellomvalget i USA.

I undersøkelsen svarer 37 prosent at stemmen de avgir vil være en stemme «mot» Trump.

Et mindretall på 23 prosent sier at stemmen deres vil være «for» den omstridte presidenten.

Selv om entusiasmen er stor både blant republikanske og demokratiske velgere, så er den spesielt høy hos dem som sier de vil stemme på demokratene, ifølge Pew.

Donald Trump engasjerer – og splitter – velgerne ved årets valg. Her fra et valgmøte for republikanerne i Houston, Texas, 22. oktober. (Foto: Eric Gay / AP / NTB scanpix)

Mange er opptatt av helse

Noe annet velgerne i USA er særlig opptatt av ved dette valget er helse.

Hele 75 prosent svarer at dette er et veldig viktig tema ved årets valg. Blant demokratenes velgere er det nesten 90 prosent som svarer dette.

I spørsmålet om helse mener 51 prosent av velgerne at demokratene er de som kan best kan løse utfordringene. Mens 35 prosent tror at republikanerne er best på helse.

Økonomi, miljø og homofile

Økonomi er også noe som opptar mange amerikanske velgere i år.

Her svarer 41 prosent at de har mest tillit til demokratene og 40 prosent svarer at tilliten deres ligger hos republikanerne.

Ellers er det ikke overraskende langt flere blant demokratene som svarer at de er opptatt av miljøspørsmål, behandling av minoriteter, homofile og lesbiske

Republikanske velgere er på sin side mer opptatt av spørsmål som terrorisme og skatt, viser studien gjort av Pew Research.

Innvandring splitter velgerne

Innvandring er et område der republikanere og demokrater er særlig splittet ved årets valg.

Hele 75 prosent av dem som sier de vil stemme på republikanerne, mener at illegal innvandring til USA nå er et «veldig stort» problem. Bare 19 prosent av demokratenes velgere svarer det samme.

Motsatt er det 57 prosent av demokratenes velgere som mener at behandlingen av illegale innvandrere er et «veldig stort» problem. Bare 15 prosent av republikanerne mener det samme.

Kilde:

Pew Research: «A look at voters’ views ahead of the 2018 midterms», 1. november 2018. Artikkelen.

Powered by Labrador CMS