En ny undersøkelse slakter regjeringens skattekutt til superrike. (Foto: Heiko Junge, NTB scanpix)

Undersøkelse slakter regjeringens skattekutt til superrike

En undersøkelse fra Norges Handelshøyskole (NHH) mener å kunne vise at regjeringens argumenter for å gi milliarder i kutt i formuesskatten for «superrike» i Norge, ikke holder vann.

I forlengelsen av sin masteroppgave ved Senter for skatteforskning har to studenter analysert formuesskatt betalt for eierskap til bedrifter som kom med i Dagens Næringsliv gasellekåring for 2013, skriver VG. Gasellebedrifter er Norges mest vellykkede vekstbedrifter.

I prosjektet undersøkes regjeringens påstand om at den norske formuesskatten er spesielt skadelig for eierne av slike gründer- og innovasjonsbedrifter.

Studentene, Marte Finnevolden og Tiril Amalie Gulbrandsen, har sikret seg data fra i alt 1.835 av gasellebedriftene, og identifisert 3.714 eiere av disse ved hjelp av regnskaper og offentlige registre.

NHH-professor Jarle Møen, som veiledet studentene, sier det mest overraskende funnet var at formuesskatten utgjør en såpass liten andel av bedriftenes utbytte.

– I mediene får man inntrykk av at formuesskatten er den viktigste grunnen til at det tas ut utbytte, men eierne tar ut ti ganger mer utbytte enn de betaler i formuesskatt. Det er ikke noe galt i det, men det viser at disse bedriftene ikke lider under kapitalmangel, sier han.

Onsdag klokken 10 legger regjeringen både fram forslaget til statsbudsjettet for 2016 og forslag til ny skattereform.

Powered by Labrador CMS