Regjeringen vil gå inn for å starte et prøveprosjekt der inntil 400 rusbrukere kan få gratis heroin, opplyste helseminister Bent Høie (H) torsdag. Det bekymrer professor Thomas Clausen ved Senter for rus- og avhengighetsforskning. (Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB scanpix)
Regjeringen vil gå inn for å starte et prøveprosjekt der inntil 400 rusbrukere kan få gratis heroin, opplyste helseminister Bent Høie (H) torsdag. Det bekymrer professor Thomas Clausen ved Senter for rus- og avhengighetsforskning. (Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB scanpix)

Forsker frykter overdoser på statlig heroin

Professor og ved Senter for rus- og avhengighetsforskning frykter at regjeringens assisterte heroinbehandling vil føre til overdoser.

– Det er flere alvorlige utilsiktede hendelser knyttet til stoffet. Injisering løper risikoen for overdoser og infeksjoner. Å behandle med heroininjeksjon to til tre ganger om dagen, gir pasientene i mindre grad muligheten til å komme i en god rehabiliteringssituasjon, sier Thomas Clausen til Vårt Land.

Forrige uke ble det kjent at regjeringen vil gå inn for et prøveprosjekt der inntil 400 rusbrukere kan få gratis heroin. Prosjektet skal ifølge Aftenposten starte i 2020 eller 2021.

– Kostnadsmessig er det et spørsmål om man skal prioritere heroinassistert behandling for 200–300 mennesker, eller forbedre dagens legemiddelassisterte behandling og få til et bedre løp for flere rusmisbrukere, sier Clausen.

Det er Helsedirektoratet som skal foreslå hvem som skal få den statlige heroinen, og hvordan.

Clausen mener også at dagens legemiddelassisterte behandling kommer med mange av de samme gevinstene som heroinassistert behandling vil ha: nemlig redusert kriminalitet og en forbedret helse- og livssituasjon for rusmisbrukere. På den annen side kan heroinassistert behandling være et tilbud til personer som ellers ikke vil oppsøke behandling.

Powered by Labrador CMS