Politifolk med god helse

Norske politifolk er ved god helse. Selvmord er sjeldnere enn blant leger og befolkningen ellers. De drikker heller ikke spesielt mye, viser en ny studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Norske politifolk rapporterer selv at de er ved god helse. Men likevel hadde så mange som 41 prosent muskel- og smerteplager, mens det blant leger kun er 29 prosent som har slike plager, sier forsker Anne Marie Berg.

Berg har nylig avsluttet doktorgradsarbeidet «Work, stress ant health in Norwegian police» og er ansatt som lærer ved Politihøgskolen.

Mange politifolk går til kiropraktor og fysioterapi, og Berg tror dette kan ha sammenheng med at det er letter å akseptere denne typen smerter enn for eksempel angst og depresjoner.

Doktoravhandlingen om politifolks helse er basert på en bred og omfattende undersøkelse blant norske politifolk som er unik i sitt slag, også internasjonalt, og den er gjort blant til sammen 3.272 polititjenestepersoner.

Det ble gjort interessant funn knyttet til politiets opplevelse av stress. De dramatiske og vanskelige politifaglige situasjonene, som for eksempel at en kollega blir skadet i tjeneste, blir vurdert som alvorlig. Dette skaper likevel ikke stress, fordi det skjer svært sjelden.

- Det gjør derimot de høyst vanlige kontor- og arbeidsplassproblemene som mange av oss kjenner. Det dreier seg om papirarbeid som svømmer over, tidsfrister, kritikk fra ledelse eller kollegaer, skiftarbeid og følelsen av mangel på støtte på at man gjør en god jobb, sier Berg.

Det viser seg også at det på mange politiarbeidsplasser ikke er opprettet en «Kollegastøtte», som alle politifolk skal ha. Det er en utpekt kollega som du kan snakke ut med om arbeidet.

Grunnen til at Berg i sin undersøkelse har sammenlignet politifolk med leger, er at det nylig ble gjennomført en sammenlignbar undersøkelse blant leger her i landet.

- Vi fant at selvmordsatferden er lavere blant politifolk enn blant leger og befolkningen ellers. Dette gjelder også på alvorlige tanker om selvmord og forsøk på selvmord, sier forsker Anne Marie Berg.

Det har vært stor interesse fra utlandet for den norske undersøkelse. Selv fra USA og land som har en helt annen politihverdag enn vi har her hjemme.

- Det ville vært bra om den norske politietatens ledelse også hadde vært like interessert i denne studien. Det er et stort grunnlagsmateriale her som kan si hvordan det står til i etaten, legger Berg til.

Til våren vil hun publisere funn som sier at en del av dem som jobber i politiet seriøst vurderer å slutte i yrket. Hun er i ferd med å undersøke årsaken og hvem det er som ønsker å forlate etaten.

(NTB)

Powered by Labrador CMS