Får grave gull på Svalbard

På tross av sterke protester fra det internasjonale forskermiljøet på Svalbard, har Sysselmannen gitt grønt lys for prøveboring etter gull ved Svansen, like ved forskningsstasjonen Ny-Ålesund.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

For utenlandske forskere er Ny-Ålesund den mest attraktive norske forskningsplattformen.

Den internasjonale profilen er høy, og norske myndighetene har i flere stortingsmeldinger lagt vekt på å ivareta og forbeholde området for forskning.

Du kan lese en tidligere artikkel om konflikten mellom forskere og gullgravere her.

- Svært skuffet

- Vi er svært skuffet. Tillatelsen til prøveboring ser vi som et signal på at man går fra de tidligere løftene om å beskytte dette området, sier Monica Kristensen Solås, direktør i det statlig eide Kings Bay AS, et tidligere gruveselskap som nå leier ut og leverer infrastruktur og logistikk til forskere og forskningsstasjoner i området.

Selskapet har allerede sendt en klage til Miljøverndepartementet, som har mulighet til å omgjøre Sysselmannens avgjørelse. Prøveboringen etter gull vil uansett ikke komme i gang før denne klagen er behandlet.

- Vi skjønner ikke hvorfor forskning, som er fremtidens innsatsområde på Svalbard, skal vike for gruvedrift, som ifølge alle signaler er noe som skal avvikles på Svalbard, sier Solås.

Norges troverdighet

Forskermiljøet mener at en etablering av industrivirksomhet i Svansen i Kongsfjorden på Svalbard ikke kan forenes med dagens forskningsaktivitet i området.

Tidligere har det vært uttalt fra flere hold at avgjørelsen angående søknaden om gullgraving ansees som en test på hvorvidt Norge har troverdighet som vertsnasjon for internasjonal forskningsaktivitet.

- De første reaksjonene går ut på at Norge ikke er til å stole på som miljøforvalter på Svalbard. Forskerne anser at det er investert penger på et grunnlag som nå ikke viser seg å holde, sier Solås.

Usikker fremtid

- Det fundamentale argumentet fra vår side er at i løpet av de siste 15 årene, har norske regjeringer i en rekke stortingsmeldinger utpekt området som spesielt reservert for norsk og internasjonal forskning, og pekt på at dette skal være hovedstedet for forskning på Svalbard, sier Solås.

På grunnlag av signalene fra den norske regjeringen er det investert flere hundre millioner kroner på infrastruktur til forskerne i Ny-Ålesund.

Flere forskermiljøer har nå signalisert at fremtidige investeringer i området er usikre dersom det blir fare for industrivirksomhet.

Ingen løyve til drift

Likevel har Sysselmannen på Svalbard gitt Store Norske Gull AS tillatelse til å prøvebore etter gull ved Svansen. Tillatelsen er gitt på visse vilkår som skal begrense virkningene på miljøet.

Sysselmannen understreker også at tillatelsen på ingen måte er en tillatelse til videre drift på en eventuell gullforekomst.

- Vi er ikke bare imot gruvedrift, vi er imot prøveboringen også, sier Solås.

Negative høringsuttalelser

Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK) fant gullet ved Svansen i 1988. Den første søknaden om prøveboring ble nektet behandlet før en konsekvensutredning var gjennomført.

SNSK fulgte pålegget, og utredningen har vært ute på høring. Høringsuttalelsene var stort sett negative, og pekte blant annet på at selve utredningen var mangelfull.

Utredningen fra SNSK konkluderer med at de miljømessige og samfunnsmessige konsekvensene av boringen er ubetydelige.

Høringsuttalelsene pekte imidlertid på at konsekvensene av prøveboring er store for forskningsmiljøet i Ny-Ålesund.

- For dårlig utredning

Sysselmannen mener derimot at de miljømessige konsekvensene av prøveboringen ligger innenfor det som ellers blir akseptert på Svalbard, og at konsekvensene for forskningen i området ikke overgår påvirkningen fra den allerede eksisterende aktiviteten i nærmiljøet i nevneverdig grad.

- Utredningen er alt for dårlig, og tar overhodet ikke hensyn til de samfunnsmessige konsekvensene. Det er forskerne som utgjør samfunnet her, sier Solås.

Tannløs miljøvernlov?

I Miljøvernloven for Svalbard står det at selskaper plikter å ta med konsekvensene for samfunnet på stedet i slike utredninger.

- Er denne miljøloven, som er blitt signalisert som meget streng, faktisk tannløs? Kan den ikke brukes til å forsvare miljøet i områder hvor det foregår forskning? Vi setter nå all vår tillit til Miljøverndepartementet, sier Solås.

Lenker:

Forskningsstasjonen: Kings Bay
Store Norske Spitsbergen Kullkompani: Konsekvensutredning for prøveboring etter gull på Svansen

Powered by Labrador CMS