Det oppstår sjøer på isens overflate etter smeltesesongen. Senere trenger vannet ned under isen og får den til å smelte og bevege seg raskere. Det gjør isen mer sårbar. (Foto: Sam Doyle)

Store mengder sommerregn får isen på Grønland til å smelte enda raskere

Isen på Grønland smelter raskt. Det skyldes store mengder sommerregn, som gjør islaget enda mer sårbart for global oppvarming.

Det er ikke bare temperaturen som bestemmer hvor raskt isen på Grønland smelter. En ny studie viser nå at mengden av sensommerregn også er viktig.

Studien viser at det har vært store mengder regn de siste 20 årene, på grunn av et varmere og våtere vær. Det får vannet til å trenge gjennom isen, og gjør at den smelter og beveger seg raskere.

– Vi fant ut at 10 til 15 prosent av smeltingen av isoverflaten i 2011 skjedde i løpet av én uke på sensommeren med usedvanlig varmt og vått vær. Regnvannet løftet isen og gjorde at den beveget seg raskere, sier Sam Doyle fra Aberystwyth University i Wales. Han er hovedforfatteren til den nye studien, som er publisert i Nature Geoscience.

Ifølge kollega Jason Box, fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), gir undersøkelsene økt grunn til bekymring for Grønlands følsomme iskappe. 

– Vi kan se at det varme og våte været, som kommer stadig hyppigere med klimaendringene, har større innflytelse på smeltingen av Grønlandsisen enn vi tidligere har trodd. Og enda mer bekymringsfullt er det at smeltingen skjer dypt nede i iskappen, sier han via en satellittelefon fra Grønland.

En stort «moulin» på Russell-isbreen på Grønland. Det er slike hull som slipper ned vannet. (Foto: Alun Hubbard)

– Oppsiktsvekkende studie

Edward Hanna, professor i klimaendringer ved University of Sheffield, har ikke vært involvert i studien, men er imponert.

– Det er en interessant, grundig og oppsiktsvekkende studie, som er basert på solide meteorologiske og glasiologiske datasett. Det er brukt både meteorologiske modeller og observasjoner, sier han.

– Studien bidrar til en allerede kompleks fortelling om hvordan dynamikken i Grønlandsisen ser ut til å være påvirket av endringer i været, også de som skjer fra dag til dag.

Isen beveger seg

Studien kom i gang etter observasjoner av usedvanlig varmt vær sensommeren 2011. Store mengder is fra iskappens overflate smeltet. På denne tiden av året var det ikke noe snø, som ellers kunne fungere som en slags buffer for regnet og smeltevannet på isen. Regnet trengte derfor raskt gjennom iskappen.

– I begynnelsen ble undersøkelsene våre av det sene augustregnet og den etterfølgende smeltingen møtt med holdningen «det er sommer, isen smelter - hva så?», forteller professor Alun Hubbard ved Center for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate på UIT. Han har ledet studien.

– Men de nye dataene viser at disse periodene med raske bevegelser i isen er koblet til en bestemt type nedbør, som man ellers forventer å se på andre breddegrader, som Storbritannia og Skandinavia. De er ikke så vanlige på Grønland, der høytrykkssystemer er mest vanlige.

– Nå må vi se på disse store sensommersmeltingene på nytt og få en bedre forståelse av hva som foregår. Vi må finne ut hva slags effekt de har på iskappen, og hvordan den reagerer, sier han.

Som et enormt kloakksystem

Hubbard forklarer hvordan vannet trenger så raskt gjennom iskappen gjennom å sammenligne med et stort kloakksystem.

– Forestill deg en masse nedbør i en storby. Det regner så mye på den ugjennomtrengelige sementoverflaten, at vannet går rett i byens kloakksystem. Det klarer ikke å ta unna de store vannmengdene. Det vil så skape oversvømmelser. Det samme skjer på iskappen, som også har hull, rør, og avløp, sier han.

Ifølge Hubbard løfter regn- og smeltevannet isen, som om den var et enormt isfjell. Det gir mindre friksjon i bunnen av iskappen, og derfor beveger den seg raskere.

En forsker ser smeltevannet fra Russell-isbreen på Grønland. Forskerne vet fortsatt ikke hvor ofte disse store smeltingene vil forekomme i fremtiden. Sikkert er det likevel at jorden fortsatt vil bli varmere, og at Grønland vil få stadig mer regn. (Foto: Sam Doyle)

Langt inne på isen

Observasjonen av én hendelse på sensommeren 2011 er ikke nok til å overbevise alle isbreforskere om at disse mekanismene har stor betydning over en lengre periode eller at regnet forårsaker smelting i et stort område.

Forskerne målte derfor isens bevegelser ved hjelp av GPS, etablerte nye værstasjoner på isen og målte hvor mye vann som rant fra iskappen.

Ifølge Hubbard falt nedbøren over et enormt areal, og smeltingen strakte seg 140 kilometer inn på innlandsisen – der man normalt forventer at iskappen er frossen og at nedbøren faller som snø.

Forskerne samlet også inn nedbørsdata fra de siste 20 årene og sammenlignede med andre observasjoner av smelting på Grønland.

– Vi kunne se at store mengder nedbør i august faktisk var ganske vanlig. Det skjer om lag annethvert år, sier Hubbard.

Hurtigsmelting i framtiden

Ifølge Sam Doyle er det ikke bare mengden regn som er avgjørende, men også hvor lenge etter den normale smelteperioden det sene sommerregnet kommer.Det er i denne perioden iskappen er mest sårbar for store mengder regn.

Alun Hubbard mener at ettersom klimaet blir varmere, vil slike regnmengder få stor innflytelse på iskappen. Den vil både smelte og bevege seg hurtigere.

– Men vi vet fortsatt ikke hvor ofte store mengder sensommerregn vil forekomme eller hvor intense de vil være i framtiden.

Referanse:

Samuel H. Doyle mfl.: Amplified melt and flow of the Greenland ice sheet driven by late-summer cyclonic rainfall. Nature Geoscience, juli 2015. doi:10.1038/ngeo2482. Sammendrag

––––––––––––––––––––––––––––

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS