Landsbyskole er best for barna

Små, lokale skoler gjør at langt flere barn i utviklingsland kan få undervisning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det tar for lang tid å komme seg til de store, sentrale skolene i Etiopia. (Foto: Karl Jan Solstad)

Store, sentraliserte skoler gjør at mange barn ikke får undervisning. Skoleveien blir lang og farlig, ikke minst for jentene.

I tillegg går for mye tid bort på å komme seg til og fra skolen, om barna også skal jobbe på gården hjemme.

- Løsningen ligger i små, fådelte skoler, sier Karl Jan Solstad i Nordlandsforskning.

En fådelt skole har klasser med barn i flere aldre.

- Forutsetningen er utdannede lærere og god kvalitet på undervisningen, fortsetter Solstad.

Ut til folket

Solstad har jobbet med skole og utdanning i spredtbygde områder i inn- og utland i mange år. Nå kommer han og to andre forskere ut med boka Reaching out. Den handler om et småskoleprosjekt i Etiopa.

Der er politikken store, sentraliserte skoler. Den rådende oppfatningen er at små skoler og kvalitet ikke henger sammen. Ulempen ved de sentraliserte skolene er at barn som bor langt unna ikke møter opp.

- Uten skoleskyss og med én til to timers gange til skolen, sier det seg selv, sier Solstad.

Åpnet seks små skoler

- Vi fikk åpnet seks små skoler i Etiopia i regi av prosjektet vårt. Elevene strømmet til i langt større antall enn skolene var beregnet for.

Skolene lå nært hjemme. Og de var fleksible. Måtte elevene i perioder arbeide hjemme på gården, trengte de ikke å slutte på skolen.

Evalueringen av prosjektet viste at idéen om grendeskoler hadde spredt seg. Etiopiske myndigheter har nå formelt akseptert denne måten å drive undervisning på.

Lokal forankring

Karl Jan Solstad (78) har skrevet bok om skoler i Etiopia. (Foto: Nordlandsforskning)

De tre forskerne bak den nye boka peker på det de mener skal til for å skape kvalitet i små skoler.

  1. Skolene må ta del i lokalmiljøet, og lærerne må være trenet i å bruke lokale forhold og egenproduserte læremidler i undervisningen.
     
  2. Det bør være minst to lærere på hver skole. Skoler med bare én lærer blir for sårbare.
     
  3. Lærerne må være kvalifiserte til å undervise flere aldersgrupper samtidig.
     
  4. Skolebygningene må holde mål.

Sør-Sudan

Forfatterne mener at små, fådelte skoler er viktige for at langt flere enn i dag skal få undervisning. Og de er velegnet også for mellomtrinnet.

- Vi håper boka er interessant for alle som arbeider med å redusere analfabetismen i utviklingsland. I Sør-Sudan er det nå svært mange som ikke går på skole. Der kan Norge ta et initiativ, sier Solstad.

Referanse:

Karl Jan Solstad, Wanna Leka og Alan Sigsworth: Reaching out. Opplandske bokforlag, 2014.

Forfatterne ga ut en rapport om samme prosjekt i 2012: Reaching out. The place of Small Multi-Grade Schools in Developing Countries: The Case of Ethiopia. Rapport, Addis Ababa.

Powered by Labrador CMS