- Indisk engasjement kan bidra til økonomisk vekst, og gir økte priser på afrikanske varer på verdensmarkedet, sier Stein Sundstøl Eriksen. (Foto: Sxc.hu)

India gir Afrika flere valg

Når stadig flere fremmede makter går inn i Afrika, får afrikanske land flere alternativer, og flere avtaler kan inngås på deres premisser.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Statsministrene Manmohan Singh fra India og Jacob Zuma fra Sør-Afrika. (Foto: Wikimedia Commons)

- Før tenkte vi kanskje at det var Vestens måte å oppføre seg på som var normalen, sier Stein Sundestøl Eriksen.

Han er forsker ved NUPI, og har skrevet forskningsrapport om hvordan India står i Afrika.

- Men nå når først Kina, og siden andre land, som India, har gjort sitt inntog i Afrika, ser vi at Vesten kanskje er unntaket.

Eriksen mener Vestens relasjon til Afrika alltid har vært spesiell.

- Da Vesten tok ansvar for å skape utvikling i Afrika, var det av historiske årsaker. Vesten har vært mer opptatt av utvikling i Afrika enn andre steder.

Men nå er det nye bistandsaktører som vokser fram. Kina er en viktig lånyter, og andre land som Brasil og India kommer på banen med rimelige kreditter og gode opplæringsprogrammer.

Vesten svekket

Fra 2000 til 2007 økte Indias handel med afrikanske land hele åtte ganger. Også de siste åra har Indias engasjement i Afrika økt voldsomt.

I dag har framveksten av nye stormakter, som de såkalte BRIKS-landene, svekket Vestens innflytelse globalt. De store mellominntektslandene har et stort behov for energi, og dette er den kategorien råvarer som er mest populær blant de nye businessfolkene.

Deres behov har skapt prisvekst både på energimarkedet og for landbruksvarer. De viktigste varene inderne skaffer seg tilgang til i Afrika er olje og kull fra den sørlige delen av kontinentet.

Flere tusen år i Afrika

Samtidig har India alltid hatt et forhold til Afrika. Gjennom folkevandringer og handel har bånd blitt knyttet. Ikke minst var India en viktig støtte for afrikanske land under deres frigjøringskamper.

India var blitt selvstendig for ikke så mange år siden, og ble en viktig alliert i antikolonialismen. Senere har land i sør forsøkt å samle seg i store internasjonale fora, som G77 var et viktig eksempel på.

Den indiske bistanden består i stor grad av kompetansebygging og opplæring, og styrker tross sitt beskjedne omfang indiske interesser.

Indias bistand er liten sammenlignet med Vestens, ja, selv sammenlignet med Kinas. Bare norsk bistand til Afrika alene er dobbelt så stor som Kinas, og åtte ganger så stor som Indias.

Eriksen understreker at Indias bistand til Afrika ikke svekker etterspørselen etter norsk bistand.,

India er en stormakt i sin egen region, og ved å vende seg mot Afrika, knyttes enda flere allianser som har betydning i internasjonale fora. Ved å gi subsidier til egne bedrifter oppmuntrer indiske myndigheter dem til å gå inn i Afrika.

- Indias linje med få betingelser kan bidra til å sementere eksisterende regimer, sier Eriksen. (Foto: Sxc.hu)

- Indisk engasjement kan sies å bidra til økonomisk vekst, og gir økte priser på afrikanske varer på verdensmarkedet. Samtidig får indiske selskaper et nytt marked for indiske varer, sier Eriksen.

Han peker også på at denne utviklingen kan gi afrikanske forbrukere rimeligere varer.

Avhengig av råvarehandel

På den annen side kan den nye handelen bidra til å gjøre afrikanske land enda mer avhengige av råvarehandel enn de var fra før.

- De kan også bli sårbare for prissvingninger, påpeker NUPI-forskeren.

Han er likevel opptatt av at de store, nye handelspartnerne kan bidra til å gjøre Afrika mindre avhengige av Vesten.

- Desto flere samarbeidspartnere Afrika har, desto bedre.

Samtidig kan handel med India føre til at afrikanske land får tilgang til rimelig kopimedisin. Indiske bistandsinitiativ har også bidratt til opplæring av helsepersonell.

Stein Sundstøl Eriksen. (Foto: NUPI)

Få betingelser

De asiatiske landene er ikke som Vesten opptatt av å overføre egne normer på afrikanerne, for eksempel når det gjelder klima, miljø og utvikling. India blander seg ikke særlig i hva Afrika ønsker.

Dette kan ha noen indirekte negative konsekvenser, mener Eriksen:

- Indias ikke-intervensjonslinje kan bidra til å sementere eksisterende regimer. Patriarkater og klientisme lever godt med samarbeidspartnere som ikke stiller så strenge betingelser, sier han.

Landran fra småbønder

Afrikanske myndigheter forteller ofte utenlandske selskaper at jorda de er interessert i er ledig.

Dette stemmer ikke alltid, og kan føre til at fattige småbønder fordrives fra områder der de har levd i generasjoner.

- Landran er et problem som kan føre til dårlig stemning og svekket legitimitet hos lokalbefolkningen. I verste fall kan det bidra til opptøyer, forklarer Eriksen.

Referanse:

Eriksen m. fl.: India in Africa: Implications for Norwegian Foreign and Development Policie (pdf), NUPI-rapport, 2012.

Powered by Labrador CMS