Sykler har nesten forsvunnet fra bybildet i mange kinesiske byer. Bildet er fra Beijing i 2006. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Bilene endrer byene i Kina

Kina er nå verdens største produsent og forbruker av biler. Byene sliter med høy luftforurensning og tåke. 

I mange år var det bare et fåtall asiatiske land, i hovedsak Japan og Sør-Korea, som klarte å hevde seg på det globale bilprodusentmarkedet. I det siste har flere asiatiske land meldt seg på i konkurransen, og nå ruller annenhver nyproduserte bil ut fra asiatiske fabrikker.

Forskerne Kenneth Bo Nielsen og Arve Hansen ved Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo har nettopp publisert boka Cars, Automobility and Development in Asia: Wheels of Change

Nielsen poengterer at også forbruket av biler flyttes østover:

– Etter flere tiår med økonomisk vekst i regionen blir halvparten av alle produserte biler i verden solgt i Asia, forklarer Kenneth Bo Nielsen.

– En vekst i antall biler er ett av de sikreste resultatene av økonomisk utvikling og høyere inntekt i et land, fortsetter Arve Hansen.

Og ingen andre steder er dette mer påfallende enn i Kina. Kinesiske byer har gått fra å være sykkeldominerte, fra 1950- til 1990-tallet, til nå å være stort sett totalt dominert av biler.

For eksempel solgte den kinesiske sykkelfabrikken Flyvende Due (Fei Ge) rekordantallet tre millioner sykler i 1986. Tolv år etter, i 1998, solgte selskapet kun 200 000. Det året fikk flesteparten av fabrikkens 7000 arbeidere sparken, og selskapet flyttet inn i en mindre fabrikk. I 2013 slo Kina verdensrekorden for antall personbiler solgt i ett land i løpet av ett år: Mer enn 20 millioner biler.

Byer bygget for biler

Som fremveksten av bilkultur har vist oss gjennom historien, endrer bilen landskap radikalt.

En enorm infrastruktur trengs for å støtte opp om et samfunn sentrert rundt motoriserte kjøretøy. Ikke bare er det behov for steder for å fylle drivstoff på biler, steder for å kjøpe og reparere biler – det må også være plass til å kjøre dem og steder å parkere dem.

Beth E. Notar er antropolog med fokus på Kina ved Trinity College i Hartford, USA. I flere år har hun forsket på hva det vil si for et samfunn å gå fra å være dominert av gåing, sykling og bruk av offentlig transport til å bli et samfunn dominert av personbiler. Hun legger vekt på den store omstrukteringen byene har gjennomgått:

– Bygater i Kina har blitt bygget om for å legge til rette for biltrafikk. De fleste gamle bysentrene i kinesiske byer har blitt revet og bygget om for å lage hovedveier, ringveier og broer, sier Notar. 

– Denne utviklingen har man sett til andre tider og steder i verden, men farten og skalaen dette har blitt endret på i kinesiske storbyer er uten sidestykke.

Flere luksusbiler

Kina har det hurtigst voksende markedet for luksusbiler i verden. Salget av BMW i Kina hoppet opp 62 prosent i 2011, og BMW har omtrent daglig åpnet et nytt utsalgssted i landet. Salget av Lamborghini har hatt en eksplosiv vekst på 150 prosent.

Fra første til tredje kvartal i 2015 hadde salget av tyske luksusbiler i Kina solid utkonkurrert salget i USA.

Som man kanskje kan forvente, har også bruktbilmarkedet i Kina også vokst. Over seks millioner kjøretøy skiftet eiere i 2014.

Salget av hybrid- og elektriske biler i Kina har økt fra nærmere 40 000 i 2014 til totalt 150 000 i 2015. Det er ting som tyder på at kinesiske myndigheter jobber for å øke bruken av elektriske kjøretøy, scootere og sykler. Men elektriske kjøretøy utgjør likevel bare en ørliten del av salget i Kina.

Store konsekvenser for helsa

Hvilke konsekvenser får et skifte fra et samfunn basert på sykkeltransport til et dominert av motorisert transport? 

Beth A Notar oppsummerer de negative konsekvensene; endringer i urban og rural landskapsplanlegging, forverret folkehelse og et økt antall dødsulykker.

– I juli 2015 publiserte en organisasjon kalt Berkeley Earth en artikkel der de argumenterte for at cirka 1,6 millioner dødsfall i landet, det vil si cirka 4000 hver dag kan tilskrives luftforurensning. Blant eliten i Beijing og andre kinesiske byer har man begynt å investere i dyre luftfiltre for biler, hjem og kontor.

Et skifte til en motorisert hverdag har også hatt innflytelse på dødeligheten i trafikken. Ifølge en nylig China Daily rapport er trafikkulykker den største dødsårsaken til unge under 45 i Kina.

Referanse:

Kenneth Bo Nielsen and Arve Hansen: Cars, Automobility and Development in Asia. Routledge, 2016. ISBN: 978-1-138-93070-4. Sammendrag

Powered by Labrador CMS