Storfisken blir større av småfisk

Ørret som spiser fisk vokser fortere. Og den begynner tidlig hvis det er tilgjengelig småfisk.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I mange nordlige innsjøer er ørret en viktig fiskeart.

En fersk studie viser at tilgang på småfisk er viktig for veksten til storørreten i innsjøer. Fra ørreten er 20-30 cm stor kan den spise betydlige mengder med småfisk.

Ørret i innsjøer som spiser småfisk vokser fortere, og styres av hvilke byttefiskarter som er mest optimalt tilgjengelig.

- Dette er viktig økologisk kunnskap i forvaltningen av attraktive storørretbestander, sier Hallvard Jensen ved universitetet i Tromsø.

Fem innsjøer

I sin doktoravhandling har Jensen undersøkt hvilke økologiske faktorer som påvirker fiskespising hos ørret. Dette er belyst gjennom diett- og vekststudier i fem innsjøer på norsk og finsk side av Pasvikvassdraget samt Fyresvatnet i Telemark.

De undersøkte innsjøene har forskjellige potensielle byttefisk, fra en til flere former av sik til planktonspesialisten lagesilda.

Ørretens diett

Forsker Hallvard Jensen med en storørret ved Fyresvatnet.

Studien avdekket ny viten om ørretens diett. Dietten var dominert av småfisk i alle de undersøkte innsjøene, men varierte betydelig avhengig av byttefiskens art eller form.

Ørreten begynner å spise småfisk når den er 20-30 cm, og diettskiftet skjedde tidligst i innsjøene med god tilgang av små byttefisk som lagesild, og seinest i innsjøer med stor og rasktvoksende sik i strandsonen.

En positiv sammenheng mellom predatorstørrelse og byttefiskstørrelse ble påvist i alle innsjøene, og overgangen til fiskediett ga ørreten en betydelig økt veksthastighet, noe som også underbygger de energimessige gevinstene ved fiskespisende adferd.

Bakgrunn:

9. oktober forsvarte Hallvard Jensen doktoravhandlingen “Ecological factors affecting piscivory of brown trout (Salmo trutta L.) in northern lakes” ved Universitetet i Tromsø.

Powered by Labrador CMS