Strenge nordmenn

Nordmenn stiller svært strenge krav til oppførsel og straffer uønsket atferd. Det viser en kartlegging av sosiale normer er i ulike land.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Landene

Fast:
Pakistan
Malaysia
India
Singapore
Sør-Korea
Norge

Relativt fast:
Tyrkia
Japan
Kina
Portugal
Tyskland
Mexico
Storbritannina
Italia
Østerrike

Relativt løst:
Island
Hong Kong
Frankrike
Polen
Belgia
Spania
USA
Australia
New Zealand
Hellas
Venezuela

Løst:
Brasil
Nederland
Israel
Ungarn
Estland
Ukraina

Om studien

For å måle kulturell fasthet- løshet (cultural tightness-loosness - CTL) ble 6800 respondenter i 33 land bedt om å svare på en rekke spørsmål om grad av sosiale normer i egen kultur.

Svarene ble så sammenholdt med en rekke sekundære kilder for historiske, naturmessige, sosiale og institusjonelle forhold og kulturelle verdier.

Noen eksempler på data som kulturell fasthet-løshet ble sammenlignet med er: Helse- og miljømessige forhold, befolkningstetthet, naturressurser, konflikthistorie, styresett og media, rettigheter, kriminalitet og justisvesen, religion og kollektiv handling (demonstrasjoner, boikott etc.), verdier (individualisme, likestilling, familieorientering, konservatisme, etc.)
 

Studien viser at historiske og naturmessige utfordringer bidrar til fremveksten av kulturell fasthet. Sosiale og institusjonelle forhold bidrar til å opprettholde den kulturelle fastheten, mens psykologiske behov hos individene tilpasses og forsterker fastheten i kulturen.

Resultatene viser store forskjeller i kulturell fasthet på tvers av land. Norge er blant landene som har høyest kulturell fasthet og dermed sterkest sosiale normer.

Alle dataene er kontrollert for velferd (wealth).

– Et overraskende resultat, sier førsteamanuensis Vidar Schei ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Hele 33 land er med i den omfattende studien som nettopp er publisert i det tidsskriftet Science.

Ved hjelp av 6 800 deltakere, historiske data og analyse av samfunnsforhold, klassifiserer forskerne sosiale normer i de ulike landene på en skala fra fast til løs (tightness-looseness).

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Norge strengest

Landene er plassert i fire grupper. Norge er blant landene med strengest sosiale normer. Her ligger også Pakistan, India, Malaysia og Sør-Korea.

– Norge kommer veldig høyt opp. Det innebærer at vi har svært klare krav til hvordan vi skal opptre i ulike situasjoner. Dermed sanksjonerer nordmenn lettere avvikende atferd enn for eksempel nederlendere, brasilianere eller amerikanere, sier Schei.

Han er ansvarlig for den norske delen av det internasjonale forskningsprosjektet som inkluderer 45 forskere.

Det er første gang et så omfattende prosjekt har blitt gjennomført for å kartlegge og forklare kulturelle forskjeller i sosiale normer. Deltakerne ble bedt om å angi hvor enige de var i generelle utsagn om sosiale normer i sitt eget land.

Disse svarene ble så sammenholdt med historiske, naturmessige, sosiale og kulturelle forhold i de respektive landene. Deltakerne ble også bedt om å vurdere hvor passende ulike atferder var på tvers av en rekke ulike situasjoner.

Overraskende

Vidar Schei. (Foto: Hallvard Lyssand/NHH)

Noen av kjennetegnene ved tighte land som Norge er lav kriminalitet, høy grad av orden og system, uniformeringspress og strenge holdninger til handlinger som å snike på trikken, kjøpe stjålne varer, eller snyte på skatten.

Forskerne finner ingen enkel forklaring på hvorfor de sosiale normene i Norge er så sterke.

– Generelt kan fremveksten og opprettholdelsen av kulturell fasthet (tightness) forklares av historiske og naturmessige forhold.

– Kulturer som har møtt ressursknappet, naturkatastrofer, eller territoriale trusler har måttet utvikle sterke sosiale normer for å kunne koordinere seg og håndtere utfordringene best mulig, sier Schei.

Lav matvareproduksjon sammenlignet med andre land, er ett eksempel på en faktor som kan bidra til at Norge er et tight land. Samtidig er det flere historiske og naturmessige forhold som skulle tilsi at vi var mindre faste i kulturen.

– Det er derfor overraskende at de sosiale normene i Norge er så sterke. Sammenlignet med kulturer med løsere sosiale normer gir vi hverandre svært lite handlingsrom.

Referanse:

Michele J. Gelfand m.fl: Differences Between Tight and Loose Cultures: A 33-Nation Study, publisert i Science 27. mai 2011, Vol. 332 no. 6033 pp. 1100-1104, doi: 10.1126/science.1197754.

Powered by Labrador CMS