Effektive anti-mobbeprogram

Anti-mobbeprogram i skolen er ofte effektive og fører i gjennomsnitt til at mobbing reduseres med 20–23 prosent og mobbeofre med 17–20 prosent.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Campbell Collaboration

Campbell Collaboration er et internasjonalt forskningsnettverk med base i Norge som produserer systematiske oversikter om effekten av tiltak innen feltene sosial, justis, og utdanning.

Organisasjonen baserer seg på samarbeid mellom forskere med ulike bakgrunner, og har som mål å fremme positiv sosial endring ved å bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for praktikere og beslutningstakere.

Lenke:
Campbell Collaboration 

Program som er innført i norsk skole peker seg ut som særlig vellykkede, ifølge en ny oversikt fra Campbell Collaboration (se faktaboks til høyre).

Oversikten viser at intensive program som går over tid er mest effektive.

De mest vellykkede tiltakene inkluderer foreldremøter, bedre tilsyn på lekeplasser, og disiplinære metoder som for eksempel samtaler med mobbere, henvisning til rektor og frafall av privilegier.

Større innflytelse på barn over 11 år

Resultatene viser at anti-mobbeprogram har større innflytelse på barn som er 11 år og eldre. Dette kan være fordi ungdom har bedre kognitiv evne, er mindre impulsive og mer sannsynlig kan ta rasjonelle beslutninger.

Resultatene viser også at program inspirert av arbeidet til den Bergensbaserte forskeren Dan Olweus er svært effektive, uavhengig av hvilket land programmet ble gjennomført i.

Program som er implementert i Norge har særlig suksess – uansett om de er Olweus-inspirert eller ikke.

Én type tiltak ble knyttet til økning i mobbing – program som la stor vekt på arbeid mellom jevnaldrende, det vil si innsats som mekling og veiledning.

Framtidig arbeid

Forslag til framtidig forskning er for eksempel å se på hvorfor resultatene varierer i ulike land og hvorfor programmene fungerer bedre overfor eldre barn.

Forfatterne mener det kan være nyttig at det utvikles et system for akkreditering av anti-mobbeprogram, og at dette overvåkes at et internasjonalt organ.

Bakgrunn:

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Campbell-oversikten School-Based Programs to Reduce Bullying and Victimization (Farrington& Ttofi) har undersøkt effekten av anti-mobbeprogrammer og hvilke metoder som er mest effektive i å redusere mobbing.

Mer enn 600 potensielt relevante studier ble identifisert, med 89 som møtte forfatternes kriterier for inklusjon i studien.

Powered by Labrador CMS