null (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)
null (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Prevensjon påvirker sexlyst i faste forhold

Hvor ofte kvinner har lyst på sex, kommer an på hvor forpliktende forholdet er og hvilken type p-piller de bruker.

De aller fleste dyr går i brunst, og utenom disse periodene er ikke sex interessant i det hele tatt. Vi mennesker vil derimot ha sex hele tiden.

Vår sex-interesse kan umiddelbart virke som bortkastet energi, men et evolusjonært perspektiv kan kanskje forklare hvorfor vi er sånn.

En ny studie fra NTNU og University of New Mexico bekrefter at sex er viktig for samholdet mellom kvinner og menn i parforhold. Forskerne har også funnet en sammenheng mellom hvilken type p-piller kvinner bruker og hvor ofte parene har sex.

Funnene ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Evolution and Human Behavior.

Mer sex med forpliktelse

– Det er et evolusjonært mysterium hvilken funksjon sex har utenom eggløsningsperioden hos mennesker. Men vi tror at det handler om å knytte partene i forholdet sammen, sier Leif Edward Ottesen Kennair, professor i psykologi ved NTNU.

Sammen med forskere fra Trondheim og New Mexico har han spurt hundrevis av norske, heteroseksuelle kvinner om prevensjon, sex og parforhold.

Resultatene viser at kvinner som er i parforhold og som går på hormonell prevensjon, føler mer forpliktelse til partner og har dermed mer sex. Dette forventet forskerne å finne.

– Men forbindelsen mellom forpliktelse og sex er spesielt sterk når prevensjonen etterligner effekten av hormonet progesteron og inneholder mindre østrogen, presiserer Gangestad. 

– Da snakker vi altså om samleie, ikke annen type sex som oralsex, onani og lignende. Det styrker tanken om at sex utenfor eggløsningsfasen har en annen funksjon enn bare nytelse, legger Grøntvedt til.

Store forskjeller på hormonene

Hormonell prevensjon, som p-piller, p-stav og p-plaster, inneholder to typer hormoner. Det er østrogen, som har en naturlig økning rett før eggløsning når kvinner med naturlig syklus kan bli gravid. Og det er hormoner som etterligner effekten av progesteron, som det finnes naturlig mye av i kroppen når graviditet ikke kan skje.

Det er forskjellige mengder av disse hormonene i ulike typer hormonell prevensjon. Noen prevensjonstyper etterligner eggløsningsfasen, mens andre typer etterligner perioden uten mulighet for befruktning.

Kvinnene som gikk på prevensjon dominert av østrogen, var mest seksuelt aktive når de var lite forpliktet til parforholdet. Kvinnene som brukte prevensjon dominert av progesteron, var derimot mest seksuelt aktive når de var forpliktet og lojale til partneren. 

– Før vi gjorde denne studien, visste vi ikke hvor stor forskjell det var mellom de to typene hormonell prevensjon, forteller Grøntvedt.

Sa de var trofaste

I studien undersøkte forskerne to utvalg kvinner. Alle brukte hormonell prevensjon og var i et forpliktende, heteroseksuelt forhold.

Det ene besto av 112 kvinner som forskerne fulgte gjennom 12 uker. Kvinnene ble spurt om hvor ofte og når i syklusen de hadde sex. For å undersøke hvor mye forpliktelse kvinnene følte, målte forskerne i hvor stor grad kvinnene beskrev seg selv som både lojale og trofaste mot partner.

Det andre utvalget var på 275 kvinner. De ble ikke fulgt over lengre tid, men forskerne spurte dem om hvor mange ganger de hadde hatt sex den siste uken. Dette kalles en tverrsnittsundersøkelse.

Begge gruppene måtte oppgi hvilken type prevensjon de brukte og av hvilket merke – dersom det var p-piller.

– Siden vi undersøkte disse to gruppene på ulik måte, et øyeblikksbilde og et over tid, kan vi være tryggere på at resultatene gir et troverdig helhetsbilde, forklarer Grøntvedt. 

Ingen forskjell med eller uten prevensjon

Utgangspunktet for studien var en amerikansk studie i Psychological Science fra 2013 hvor 50 kvinner og deres partnere besvarte en rekke spørsmål om parforhold, menstruasjonssyklus og hvor ofte de hadde sex. Ingen av disse kvinnene gikk på hormonell prevensjon, altså var kun deres naturlige hormoner med i regnestykket.

Studien viste at kvinner tar mer initiativ til sex i den utvidede seksualfasen, det vil si når de er dominerte av hormonet progesteron og graviditet er usannsynlig – dersom de var forpliktet i parforholdet.

NTNU-forskerne ønsket å etterprøve resultatene i denne studien, men med deltakere som gikk på hormonell prevensjon som simulerer en naturlig syklus. De fikk altså de samme resultatene som i den amerikanske studien hvor kvinnene ikke brukte hormonell prevensjon.

Forskerne har med andre ord vist at hvor ofte kvinner har sex, henger sammen med hvor forpliktet de føler seg overfor partneren de er i et forhold til og hvilken type hormon de styres av – enten det er naturlig eller tilført.

– Mange av studiene i sosialpsykologi som har vist til kule funn opp igjennom tidene, har mistet status fordi det ikke har latt seg gjøre å kopiere dem og etterprøve resultatene. Vi er utrolig fornøyd med å ha klart å etterprøve resultatene fra den amerikanske studien, men vi er minst like fornøyd med at vi i tillegg har gjort nye funn, sier Kennair.

Referanse:

Trond Viggo Grøntvedt m.fl: Estrogenic and Progestogenic Effects of Hormonal Contraceptives in Relation to Sexual Behavior: Insights into Extended Sexuality. Evolution and Human Behavior. Desember 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2016.10.006. Sammendrag

Powered by Labrador CMS