I vekttap-forumer på nett søker folk i utgangspunktet hjelp til noe de har gjort feil eller ikke har fått til, ifølge forsker. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix)

Overvektige får trøst og støtte på nettet

I selvhjelpsgrupper på nett slipper man unna den offentlige skammen, og kan prate uten innblanding fra verken normalvektige, legevitenskapen eller myndighetene.

Forskere har studert en dagbok på et online vekttap-forum, som er åpen for kommentarer fra andre deltakere. Der har de funnet ut at visse innlegg mottar mer respons enn andre.

Forskerne valgte å analysere dagbokinnleggene til den svært aktive brukeren «Astrid».

– I 19 av 22 tilfeller fikk Astrid positive svar når hun kom med bekjennelser av typen «nå har jeg spist godteri og drukket vin i flere dager». Sosiologen Erving Goffman bruker begrepet «å redde ansikt», og det virker som om de andre i forumet vet hvordan det er å være overvektig, og stepper inn for å redde ansiktet hennes, forklarer Ingeborg Grønning.

Støtter hverandre

Grønning har skrevet en doktorgradsavhandling om sykelig overvekt og arbeidet med ulike prosesser knyttet til sykelig overvekt. Det nasjonale vekttap-forumet fikk hun først høre om da hun intervjuet folk som har gjennomgått en vektreduksjon.

– Jeg oppdaget at de brukte ulike forum for å få erfaringsbaserte svar på spørsmål fra lekfolk, forteller Grønning.

Kollega og professor i sosiologi Aksel Tjora synes det er interessant å se hvilke innlegg som trigger respons. Han har skrevet en ny vitenskapelig artikkel sammen med Grønning om vekttap-forumene.

Forsker Ingeborg Grønning. (Foto: NTNU / Flickr)

– I sosiale medier drukner vi i statusoppdateringer og deling av bilder. At responsen er over gjennomsnittet når innlegget handler om et problem, viser at brukerne er der for å støtte hverandre. Og dermed håper de på å få støtte selv når de trenger det, sier han.

Søker hjelp til noe man har gjort feil

Ved å analysere svarene, har Grønning kommet fram til at de kan deles inn i kategoriene fremtidsrettete, kollektive og positive.

– De fremtidsrettete svarene handler om at hvis man fortsetter i samme spor, så vil nok vekta gå ned. Kollektive svar dreier seg om at vi alle sliter med det samme, mens de positive svarene er rent støttende, forklarer hun.

Aksel Tjora har tidligere studert kommunikasjon i andre selvhjelpsgrupper, og mener de tre svarkategoriene også kjennetegner andre forum.

– Kategoriene sier noe om dynamikken i en selvhjelpsgruppe, der man i utgangspunktet søker etter hjelp til noe man har gjort feil eller ikke har fått til, forteller han.

Slipper skammen

Innleggene på vekttap-forumet Grønning har forsket på er åpne for alle deltakere, og man kan være anonym. Det er et viktig aspekt siden overvekt hører til de lidelsene som fortsatt er stigmatisert.

– Masse stigma er knyttet til overvekt, men i et forum slipper man unna den offentlige skammen, og kan prate ut uten innblanding fra verken normalvektige, legevitenskapen eller myndighetene.

– Forumet er der uavhengig av hvor man befinner seg i landet, og hvis man ønsker kan man være anonym. Det er tolerante fellesskap der alle har noe til felles. Pasienter med stigmatiserte lidelser, som overvekt, bruker i stor grad nettforum. Det er kjempefint at et forum virker på den måten, synes Grønning.

Derfor mener hun det er viktig å ikke undervurdere det som skjer i et nettforum.

– Det er veldig nyttig for de som er aktive. Å gå ned i vekt er en lang prosess, man må jobbe hardt og kontinuerlig for å lykkes. Oppmuntring fra flere hjelper en til å holde motet oppe, sier Grønning.

Referanse:

Ingeborg Grønning og Aksel Tjora: Digital absolution: Confessional interaction in an online weight loss forumThe International Journal of Research into New Media Technologies. 2016. DOI: 10.1177/1354856516678558

Powered by Labrador CMS