Det er ikke bare kvinner med overvekt som har vanskeligere for å bli gravide. Nå viser det seg at overvekt også gir dårligere sædkvalitet hos menn. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Fedme reduserer sædkvaliteten

Det er en sammenheng mellom fedme og dårlig sædkvalitet. Fettsyrer som Omega 3 kan være en viktig forklaring, viser ny studie.

Fakta om studien

Studien er basert på data fra 166 menn hvor BMI varierte fra 18 til 60.

Omtrent en av fire hadde alvorlig fedme, det vil si en BMI over 35.

Høy BMI ble sett i sammenheng med et lavere antall sædceller og sædceller med dårlig bevegelighet og unormal form.

Kroppsmasseindeks (BMI)

Du kan regne ut din egen kroppsmasseindeks ved å dele vekten din (i kilo) på høyden din ganger høyden din (i meter):

BMI = vekt / høyde x høyde

Siden stadig flere sliter med overvekt og fedme både i Norge og i resten av verden, er det god grunn til bekymring, mener forskeren bak den nye studien, Jorunn M. Andersen fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

I dag har nærmere en av fem menn i Norge fedme, og 50 prosent har en BMI over 25 og regnes som overvektige. 

– Fortsetter denne fedmetrenden, kan muligens stadig flere få problemer med å få barn, sier Andersen som forsker på sædkvalitet og reproduktiv helse hos menn.

Store individuelle forskjeller

Tidligere forskning har dokumentert at kvinner med overvekt, har vanskeligere for å bli gravide. Forskningen til Andersen og hennes kolleger viser at fedme også er ugunstig for menns sædkvalitet og reproduktive helse.

Jorunn M. Andersen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Foto: HiOA)

Selv om det er store individuelle forskjeller også i gruppen med høy BMI, så øker sannsynligheten for dårlig sædkvalitet i takt med vekta.

Studien er basert på resultater fra 166 menn med alt fra 18 til 60 i BMI.

Men hvorfor er det slik at overvekt har en negativ påvirkning på sædkvalitet? Andersen har sett spesielt på sammensetningen av fettsyrer i spermiene.

Fettsyrer kan forklare dårlig sædkvalitet

Omega-3-fettsyrer er nemlig gunstig for det meste, også for sædkvaliteten. Forskningen hennes viser at menn med høy BMI har lavere omega 3, særlig den gunstige omega-3-fettsyren DHA, i sædcellene enn dem med normalvekt.

– Det kan tyde på at fettsyrer kan være en del av forklaringen på sammenhengen mellom fedme og dårlig sædkvalitet, sier Andersen.

– De gode fettsyrene kommer rett og slett ikke inn i sædcellene, og det kan bidra til dårlig sædkvalitet spesielt når det gjelder cellenes form og bevegelsesevne. Det kan være både kosthold og forhold ved selve fedmen som fører til lavere nivåer av DHA-fettsyrer i spermiene.

– Overvekt er ugunstig både for sædkvaliteten i seg selv og for den såkalte fettsyresammensetningen i sædcellen og som er en viktig faktor for sædkvaliteten, sier Andersen.

Hjelper vektreduksjon?

Det store spørsmålet er om det er mulig å bedre sædkvaliteten gjennom å endre kostholdet eller å ta kostholdstilskudd.

– Det hadde vært interessant å finne ut, men her trengs det mer forskning, sier Andersen.

– Hos kvinner er det dokumentert at det å gå ned i vekt, gjør det lettere å bli gravid.

Hun er også opptatt av å finne ut om slankeoperasjoner påvirker sædkvaliteten.

– Vi vet at det skjer store endringer i kroppen når man gjør slike operasjoner, men ikke om det fører til bedre sædkvalitet. Dette må vi forske mer på, sier hun.

Referanser:

Andersen, J. M. m.fl. (2015): Body mass Index is associated with impaired semen characteristics and reduced levels of anti-Mullerian hormone across a wide weight rangePLoS One 10(6): e0130210.

Andersen, J. M. m.fl. (2016): Anti-Mullerian hormone in seminal plasma and serum: association with sperm count and sperm motility. Hum Reprod 31(8): 1662-1667. (Sammendrag)

Andersen, J. M. m.fl. (2016): Fatty acid composition of spermatozoa is associated with BMI and with semen quality. Andrology 4(5): 857-865. (Sammendrag)

Powered by Labrador CMS