Studien til fysioterapeut Elisabeth Wiken Telenius tyder på at styrketrening motvirket apati hos pasienter med demens. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Trening mot apati hos demente

– Når du sitter stille hele dagen, er det ikke rart at du blir slapp og sløv, sier forsker som etterlyser flere fysioterapeuter til norske sykehjem.

Hele 80 prosent av eldre på sykehjem har demens, og de blir som regel stillesittende, inaktive og preget av apati og søvn.

Løsningen er intensiv styrketrening. Det gjør beboerne mindre apatiske, ifølge forskningen til Elisabeth Wiken Telenius, forsker og fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

– Kommunene burde derfor få flere fysioterapeuter inn i eldreomsorgen, slik at beboere på sykehjem får daglig fysisk aktivitet, og aller helst individuelt tilpasset trening, mener hun.

– Tilbud om trening burde være et minstekrav på alle sykehjem. Det fortjener de eldre, sier hun.

Fysisk aktivitet nedprioriteres

Stillesittingen på sykehjem gjelder ikke bare eldre med demens. De fleste lever for det meste et passivt og monotont liv, hvor de oppvartes i stedet for å delta. Beboerne får stell og pleie, men det er ikke vanlig med treningstilbud.

– Fysisk aktivitet blir ofte satt til side og blir ikke sett på som en del av de viktigste behovene, sier Wiken Telenius.

– Når du sitter stille hele dagen og aldri får muligheten til fysisk aktivitet, så er det ikke rart at du blir slapp og sløv. I dag finnes det veldig få treningsmuligheter for eldre som er på langtidsavdelinger.

– Livet er ikke slutt selv om man kommer på sykehjem, og det burde ikke være som et venterom før døden, påpeker Wiken Telenius.

Store forskjeller

Hun har studert 170 beboere med demens på 18 sykehjem. Halvparten trente intensiv styrke- og balansetrening to ganger i uken, mens den andre halvparten i kontrollgruppen deltok i sosiale aktiviteter. Sistnevnte gruppe var med på blant annet spill, samtalegrupper, korte gåturer til sansehagen og musikkaktiviteter.

Den intensive treningen ble ledet av fysioterapeuter og varte i 12 uker.

Resultatene viser at treningsopplegget ga deltakerne mye bedre balanse og styrke. Studien tyder også på at trening også ga en effekt på apatien. Beboerne som trente ble mindre apatiske enn beboerne i kontrollgruppen som ikke hadde trent.

Elisabeth Wiken Telenius er selv fysioterapeut. (Foto: Benjamin A. Ward / HiOA)

Resultatene viste også at treningen hadde positiv effekt på uroligheten som mange med demens opplever.

– Det å bruke musklene aktivt og intensivt, var faktisk det som gjorde noe med nivået av apati. Ikke deltakelsen i sosiale aktiviteter. Det førte helt klart til store forskjeller mellom disse to gruppene, sier Wiken Telenius.

En glemt gruppe

Til nå er det forsket lite på sykehjemsbeboere med demens, blant annet fordi.de kan være lite motiverte for trening og at de er vanskelige å instruere.

– Derfor er det veldig lett å ekskludere eldre med demens, både fra forskning og tilbud fra sykehjemmet, fremhever Wiken Telenius.

– Denne studien viser derimot at eldre med demens kan trene effektivt og klarer å ta imot instruksjoner, selv om mange har redusert forståelse og dårlig språk. Det er aldri for sent å sette i gang, men de trenger å motiveres og få hjelp.

Vi vet at trening kan ha effekt på blant annet depresjon, søvnkvalitet, kondisjon, styrke og balanse. Det forebygger og forbedrer også symptomer fra tilstander som diabetes type 2, og hjerte- og karsykdommer.

– Likevel frarøver vi sykehjemsbeboere muligheten til fysisk aktivitet, understreker hun.

Beholder balanse lenger

Samtidig er det begrenset med ressurser på sykehjemmene.

– Jeg tror vi kunne gi helsepersonell en bedre arbeidshverdag hvis beboerne fikk beholde beinstyrke til å kunne stå selv under stell og forflytninger, sier Wiken Telenius.

Hun mener at mer bevissthet hos personalet vil kunne føre til økt fysisk aktivitet, en mulighet for å beholde styrke og balanse lenger, og dermed trolig øke livskvalitet hos denne gruppen.

Ifølge en tidligere studie hun har gjort, synes mange eldre at det er viktig å ha muligheten til å forflytte seg selv og klare mest mulig uten assistanse fra andre. Dessuten vil økt muskelstyrke og bedre balanse redusere risikoen for å falle, en risiko som i utgangspunktet er større blant dem med demens.

– Alle bør være klar over viktigheten av trening, slik at alle drar i samme retning. Både sykepleiere, fysioterapeuter, leger, ergoterapeuter og omsorgsassistenter.

– Fysisk aktivitet burde absolutt være en del av pleieperspektivet. Bevegelse er helt grunnleggende for mennesker i alle aldre, med eller uten demens, sier Wiken Telenius.

Referanse:

Telenius EW, Engedal K, Bergland A (2015) Effect of a High-Intensity Exercise Program on Physical Function and Mental Health in Nursing Home Residents with Dementia: An Assessor Blinded Randomized Controlled Trial. PLoS ONE, 14. mai 2015.

Powered by Labrador CMS