Illustrasjonsfoto: Scanpix, Frank May)

Deler ut 12 millioner til forskning på demens

Nytt fra akademia: Demensforskningen ligger langt bak forskning på andre store diagnoser. Men nå deles det ut 12 millioner kroner til forskning på demens og Alzheimer.

– Demens har vært underprioritert innen forskningen, sammenlignet med tilsvarende alvorlige sykdommer, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen, Lisbet Rugtvedt.

Hun forteller at det i 2015 skal utbetales 12 millioner kroner til demensforskning. Dette er midler fra TV-aksjonen, men Rugtvedt mener det trengs mer. Hun etterlyser et krafttak fra politisk hold, men lover også videre innsamling.

Målet er å øke den generelle kunnskapen om risikofaktorer, årsakssammenhenger, forebyggende tiltak, diagnostiske metoder og behandlingsmuligheter.

Anders Martin Fjell er professor ved Universitetet i Oslo og leder for et av prosjektene som har fått midler. Han mener det er store hull å tette.

– Demens er en veldig komplisert tilstand, og fremgangen innen demensforskning har foreløpig vært mye dårligere enn for eksempel kreftforskning. Vi kjenner fortsatt ikke godt nok de basale virkningsmekanismene og årsaksforholdene som gjør at noen rammes av demens, sier Fjell.

Han ser tilknytningen til Nasjonalforeningen for folkehelsen som en god mulighet til å knytte brukerperspektivet tettere inn i forskningen.

Et av nøkkelspørsmålene i hans prosjekt, er hva som gjør at den aldrende hjernen er så sårbar for demensutvikling:

– Hvilke endringer er det som skjer i hjernen til friske eldre? Hva kjennetegner de endringene i hjernen som etter hvert leder til demens. Hvilke faktorer kan bidra til å utsette demensutvikling?

Andre prosjekter som står for døren er et prosjekt på genetiske forhold og hvilken rolle arv spiller for utviklingen av Alzheimer og demens, kognitiv svikt etter hjerneslag og sammenhengen mellom aktutt forvirring hos eldre og utvikling av senere demens.

Disse prosjektene får ni millioner kroner, fordelt på tre år:

Tittel: Molecular mechanisms in delirium and dementia: Identification of potential therapeutic targets. Prosjektleder: Farrukh Abbas Chaudhry, professor ved Universitetet i Oslo.

Tittel: New Biomarkers for early detection of Alzheimer`s disease. Prosjektleder: Anders Martin Fjell, professor ved Universitetet i Oslo.

Tittel: The Norwegian COgnitive impairment After Stroke (COAST) study. Prosjektleder: Førsteamanuensis Ingvild Saltvedt, NTNU.

Tittel: Identifying genetic risk of dementia: from gene discovery to clinical implications. Prosjektleder: Ole A. Andreassen, professor ved Universitetet i Oslo.

Powered by Labrador CMS