Ann-Mari Brubakk er utnevnt til ridder av 1. klasse for sin årelange innsats for nyfødtmedisin. På dette bildet fra 2000 er hun sammen med et barn som ble født ti uker for tidlig. (Foto: Geir Otto Johansen, NTB Scanpix)

Nytt fra akademia: Ridder for de nyfødte

Kongen har utnevnt professor Ann-Mari Brubakk ved NTNU til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Hun får utmerkelsen for sin årelange innsats for nyfødtmedisin.

Ann-Mari Brubakk har gjennom hele sin karriere hatt et brennende engasjement for de minste og svakeste i samfunnet, og var tidlig ute med å sette nyfødtmedisin på agendaen.

I 1985 ble hun ansatt som overlege ved Barneklinikken ved Regionsykehuset i Trondheim, med særlig ansvar for nyfødte. I løpet av få år bygde hun opp en intensivenhet for nyfødte. Enheten var den første i landet som fikk eget bakvaktsystem som kun besto av spesialister i nyfødtmedisin.

Professor Ann-Mari Brubakk. (Foto: Anne Steenstrup-Duch)

Brubakk har også engasjert seg sterkt for barn som har blitt skadet av rus under svangerskapet.

Hennes forskningsgruppe ved NTNU har jobbet med tidlig hjerneskade hos risikobarn. Det største prosjektet har vært å følge tre årskull med barn som hadde både lav og normal fødselsvekt. Barna ble fulgt helt fra de var nyfødte og opp i voksenalder med regelmessige tverrfaglige vurderinger samt bildeundersøkelser av hjernen for å se på hjerneutviklingen.

Les mer om den nyslåtte ridderen på Gemini.no.

Powered by Labrador CMS