Fare for fjellskred fra Mannen

Deler av fjellpartiet Mannen i Romsdalen risikerer å løsne og rase ned i dalbunnen. 1200 meter over Horgheim har et frontparti av fjellet glidd ut og senket seg 15-20 meter fra toppen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fjellpartiet Mannen risikerer å rase ned i dalbunnen.

Fjellområdene Børa og Mannen på vestsida av den storslåtte Romsdalen mot Åndalsnes er gjennomsatt av åpne og til dels dype sprekker.

Mannen troner tvers over dalen for det kjente landemerket Romsdalshorn.

I en rapport fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) framgår det at et ustabilt fjellparti i størrelsesorden 15-20 millioner kubikkmeter er i bevegelse.

GPS-målinger fra 2006 til 2008 viser at toppflaten av denne blokken, med et volum på 2-3 millioner kubikkmeter, beveger seg i et fall på nærmere 50 grader og med en hastighet på 5-6 cm i året.

Flomfare

- Et skred vil med stor sannsynlighet krysse dalbunnen og ramme enkelte bosettinger, jernbanen og europavegen. Dessuten kan elva Rauma demmes opp og gi fare for flom og dambrudd, påpeker rapporten.

Romsdalen sett mot sør fra Romsdalshorn. Fjellpartiet Mannen er sirklet inn på vestsiden av den storslåtte dalen. (Illustrasjon: Norge i 3D)

NGU anbefaler at det settes ut instrumenter som kontinuerlig kan måle bevegelsene i det ustabile fjellpartiet for å overvåke fjellet i tida framover.

Alvorlig

NGUs fjellskredekspert, Lars Harald Blikra, legger ikke skjul på at bevegelsene gir et alvorlig signal om at det her kan gå et stort fjellskred.

De vurderer sannsynligheten for et skred fra Mannen til å være i størrelsesorden 1/100.

- Det mest sannsynlige scenariet er at to-tre millioner kubikkmeter går ut i ett skred. Det er også fare for at ytterlige deler av frontpartiet kan bli en del av fjellskredet.

- Sannsynligheten for at resten faller ut i det samme skredet er vesentlig lavere, heter det i rapporten.

Kartleggingsprogram

Det ustabile fjellpartiet på Mannen er oppdaget som et resultat av en systematisk kartlegging av fjellskredfaren, der NGU har samarbeidet med geologer fra Møre og Romsdal fylkeskommune i mange år.

Arbeidet er i dag en del av et nasjonalt kartleggingsprogram som Stortinget vedtok i 2007.

Fra årsskiftet blir kartleggingen videreført under overordnet ledelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Powered by Labrador CMS