Importvirke kan gi skogskader

Arter som kommer til landet gjennom importert trevirke, kan gi omfattende skader på skogen. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Introduserte arter har gitt omfattende skogskader i mange land. Når en art først er introdusert kan det være svært vanskelig og ressurskrevende å utrydde eller hindre videre spredning av arten.

Gevinsten ved tidlig påvisning har motivert Norsk institutt for skog og landskap til en årlige prøvetaking fra importtømmer.

De fleste prøvene har vært tatt fra havner i Oslofjorden, hvor en ny barkbilleart Ips amitinus har vært en gjenganger. Denne nære slektningen av granbarkbillen (Ips typographus) ble også funnet i de første prøvene fra Nord-Trøndelag i 2007.

I 2008 er det tatt prøver fra energivirke av både løv og bartrær importert fra Latvia til Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag.

Spredning av almesplintborer

Årets prøver viser Sør-Trøndelags første funn av almesplintborer (Scolytus laevis). Så langt har ikke denne arten vært funnet nord for Sunndalen i Møre og Romsdal. Denne barkbillen er av spesiell interesse da den bringer med seg en sopp (Ophiostoma novo-ulmi) som forårsaker almesyke.

Mange almer døde under utbrudd tidlig på 1990-tallet og ga uro for at alm ville forsvinne fra Norge. Selv om sykdommen fortsatt finnes og fører til at en del almetrær dør hvert år, så har utviklingen av sykdommen imidlertid gått mye saktere enn forventet.

En nær slektning, stor almesplintborer (Scolytus scolytus), finnes i store deler av Europa, inkludert Latvia hvor dette tømmeret ble importert fra. Den antas å være en mer effektiv vektor som ville kunne gi nye og kraftigere utbrudd av almesyke i Norge om den ble introdusert.

Nordligste funn for lauvtrebarkbukk

Prøvene fra Sør-Trøndelag viste også nordligste funn for lauvtrebarkbukk (Phymatodes testaceus). Denne trebukkarten er tidligere bare kjent fra Rogaland rundt Sørlandet til og med Hedmark.

Arten lever på en rekke løvtrær som eik, selje, bøk, kirsebær, eple, kastanje, hassel og ask. I likhet med blåbukk klekkes også lauvtrebukk ofte fra fyringsved som er tatt inn fra kulde til varmere rom. Denne arten representerer ikke noe fare for hus siden de er knyttet til løvtrevirke med bark, men den kan gjøre teknisk skade på virke.

Nye utfordringer for importovervåkingen

Studier av internasjonal handel viser at handelsveiene for tømmer endres fort. Prøvetakingen i foregående år har vektlagt gran som importeres til cellulose-industrien.

Det er en økende aktivitet rundt import av energivirke i de nordiske landene. Slik import omfatter en rekke treslag fra ulike regioner i verden, og representerer nye utfordringer for importovervåkingen. 

Powered by Labrador CMS