Å stumpe røyken kan være viktig for å forebygge hjerteinfarkt. Likevel sliter mange med å gi slipp på sigarettene. – Det gjelder å motivere pasientene til å endre vaner, sier sykepleier.   (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Å stumpe røyken kan være viktig for å forebygge hjerteinfarkt. Likevel sliter mange med å gi slipp på sigarettene. – Det gjelder å motivere pasientene til å endre vaner, sier sykepleier. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Hvor viktig er livsstilsendringer for hjertepasienter?

Et stort forskningsprosjekt vil finne ut hvor mye det har å si at hjertepasienter legger om livsstilen etter sykehusinnleggelse.

Omtrent en tredjedel av de som rammes av hjerteinfarkt, får et nytt infarkt – cirka 20 prosent i løpet av det neste året. Må det være sånn?

SPREK, eller Sekundær Prevensjon etter Kransåresykdom, som bokstavene egentlig står for, er et forskningsprosjekt som har pågått ved Sørlandet Sykehus Arendal siden 2007. 

Høyere livskvalitet

Prosjektet ledes av doktorgradsstipendiat og lege Anete Kaldal. Hun ønsker å få svar på hvordan flere pasienter kan redusere risikoen for nytt hjerteinfarkt og for tidlig død. Hva kan langtidsoppfølging etter hjerteinfarkt bety for å gi disse pasientene et lengre liv og høyere livskvalitet?

I løpet av de ti årene SPREK-prosjektet har pågått, har over 1500 hjertepasienter blitt fulgt opp jevnlig over flere år.

– Vi trekker ut en gruppe som kun får standard oppfølging, mens den andre gruppen får tilbud om hjelp til å slutte å røyke. De får også kostholdsveiledning og råd og tips til vektreduksjon og økt fysisk aktivitet, forklarer Kaldal. 

– De får dessuten veiledning om optimal bruk av forebyggende medisiner, slik at blodtrykk, kolesterolnivå og blodsukker ligger innenfor anbefalte grenser.

Resultatene vil bli sammenliknet med den andre gruppen, som ikke får spesiell oppfølgning utover det de får hos fastlegen sin.

Langsiktig oppfølging

Mange av hjerteinfarkt-pasientene i prosjektet har hjertelegene ved Arendal sykehus kunnet følge i nesten ti år, noe som gir unik innsikt i hvordan livet med hjertesykdom arter seg og hvordan oppfølgingen har påvirket pasientenes helse.

– Målet er å finne ut om hva vi vinner ved å tilby koronarsyke pasienter strukturert og målrettet oppfølging, og om vi oppnår bedre behandlingsresultater, sier Kaldal.

Visste du at:

Hjerte- og karsykdom er hovedårsak til for tidlig død

Hjerte-  og karsykdom er den hyppigste årsaken til sykehusinnleggelse

Rundt en tredjedel av de som rammes av hjerteinfarkt, får et nytt hjerteinfarkt.

Opptil 75 prosent av for tidlige dødsfall hos de med kransåresykdom, kunne vært forhindret med livsstilsendring.

Å kutte røyken er det viktigste man kan gjøre for å forhindre hjerteinfarkt.

Streng pekefinger og klapp på skulderen

En viktig medspiller i prosjektet er sykepleier Aase Andersen. Hun har hatt over tusen konsultasjoner årlig med pasientene i prosjektet. Hun har blant annet hjulpet dem med å endre kosthold, motivert til røykeslutt, og fått dem med på hjerte-trimmen to ganger i uken.

– For mange er det ikke så store endringer som må til. Det handler om å spise mer fisk og grønnsaker, mindre mettet fett og generelt redusere porsjonene og unngå småspising. Og være mer i fysisk aktivitet.

Det vanskeligste er ifølge Andersen, å få røykere til å kutte ut røyken. For det er faktisk sånn at opptil 60 prosent av de som røyker, ikke tror det er skadelig. Men ifølge Norsk hjerteinfarktregister er omtrent 30 prosent av de som får hjerteinfarkt, røykere.

– Det gjelder å motivere pasientene til å endre vaner. Hva som fungerer, er veldig individuelt. Noen trenger en streng pekefinger, andre en klapp på skulderen. Det gjelder ikke bare røykerne, men alle som skal klare å bryte dårlige mønstre og legge om livsstilen, sier Andersen.

Dette kan redusere risikoen for hjerteinfarkt/hjertesykdom:

Vektreduksjon

Økt aktivitet

Sunt kosthold

Influensavaksine

Blodtrykkskontroll

Blodsukkerkontroll

Forebyggende medisiner

SPREK-prosjektet:

Forskningsprosjekt ved Sørlandet Sykehus Arendal

Undersøker effekten av oppfølging av pasienter med påvist hjerte-karsykdom/gjennomgått infarkt

Forskerne har fulgt to grupper pasienter over snart ti år, for å finne ut hva livsstilsendring og medisinsk rådgivning betyr for å redusere risiko for å rammes av nytt hjerteinfarkt.

Powered by Labrador CMS