En ny rapport viser at barn ikke får i seg nok kalsium eller vitamin D. Det er urovekkende, mener eksperter. (Foto: melk.no)

Barn får i seg for lite kalsium og vitamin D

For å bygge et sterkt skjelett trenger barn og unge kalsium. Og for å nyttiggjøre seg av kalsium trenger kroppen også D-vitamin. Dessverre får mange barn og unge i Norge ikke nok av verken D-vitamin eller kalsium.

Visste du at?

Vi har i overkant av en kilo kalsium i hele kroppen, litt mer hos menn enn hos kvinner. Av dette befinner 99 prosent seg i tenner og skjelettet. Den siste prosenten finnes fordelt mellom blod og væsken utenfor og inni cellene våre.

Andre kilder til kalsium og vitamin D

Kalsium

  • Rismelk, havremelk og soyamelk som er beriket med kalsium
  • Brokkoli
  • Grønnkål
  • Mandler

Vitamin D

  • Fet fisk som makrell, laks og ørret
  • Tran
  • Sollys

(Kilder: Norsk helseinformatikkNorsk vegetarforening og melk.no.)

Langt over halvparten av norske barn får i seg mindre kalsium enn anbefalt, viser nye tall fra den landsomfattende undersøkelsen Ungkost3. I tillegg er barnas inntak av vitamin D også for lavt.

Både Jorunn Sundgot-Borgen, professor ved Norges idrettshøyskole, og generalsekretær i Norsk Osteoporoseforbund, Jan Arvid Dolve, synes tallene er urovekkende.

– Vi vet at skjelettet bygges frem til vi er cirka 30 år, og en spesielt stor del av det bygges rett før puberteten. Derfor er det uheldig at barna får for lite kalsium i denne viktige voksealderen, som også kalles mulighetenes vindu for skjelettet, sier Jorunn Sundgot-Borgen.

Det er med andre ord viktig å «legge bein i banken» i denne perioden – fra cirka 12–13 år for jenter, og 13–14 år for gutter.

Kutter ut melk

Undersøkelsen kartla kostholdet hos 636 niåringer og 687 13-åringer. Resultatet viser at også inntaket av vitamin D var lavere enn anbefalt i begge aldersgruppene – og for begge kjønn.

Nesten halvparten av 4. klasse-jentene, over halvparten av 8. klasse-guttene og hele 72 prosent av 8. klasse-jentene rapporterte et inntak av kalsium som er lavere enn anbefalingene.

Kalsium kan ikke dannes i kroppen og er helt nødvendig å tilføre via kosten. Melk og meieriprodukter er den viktigste kalsiumkilden i det norske kostholdet.

Disse produktene bidrar med over 70 prosent av kalsiuminntaket blant barn og unge.

Men, ikke alle i denne viktige aldersgruppen drikker melk. Ifølge Ipsos MMIs barne- og ungdomsundersøkelse oppgir 12 prosent av guttene og 16 prosent av jentene at de sjelden eller aldri drikker melk.

Andelen som kutter ut melken, øker også med alderen.

Jenter særlig utsatt

Det er spesielt bekymringsfullt at jenter ikke får i seg nok kalsium. Osteoporose er en sykdom som spesielt rammer kvinner.

Fagfolk antar at én av to kvinner og én av fem menn over 50 år opplever et brudd som følge av osteoporose i løpet av livet.

– For å forebygge utviklingen av beinskjørhet blant kvinner er det spesielt viktig med et sunt kosthold og fysisk aktivitet i ungdomsårene, understreker Jan Arvid Dolve.

Vitamin D også viktig

En god kombinasjon av kalsium og vitamin D finner du i melk og meieriprodukter som er tilsatt vitamin D.

Ekstra lettmelk med 0,5 eller 0,7 prosent fett og smør er eksempler på meieriprodukter som er tilsatt vitamin D. Ifølge resultatene fra rapporten er smør og margarin viktige kilder til D-vitamin for både ni- og trettenåringene.

Kroppen tappes for kalsium gjennom hele livet, og kalsiumet må derfor erstattes. Dette betyr at kalsium og vitamin D er viktig både for barn, unge, voksne og eldre – og spesielt jenter og kvinner.

Referanse:

Hansen, L.B. (m.fl) Ungkost 3: Landsomfattende kostholdsundersøkelse blant elever i 4.- og 8. klasse i Norge, 2015. Rapport gjennomført av Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Mattilsynet. (2016)

Powered by Labrador CMS