null (Foto: Microstock)

Velferdsstaten trekker studenter til Norge

Stadig flere utlendinger ønsker å studere i Norge. Den norske velferdsstaten er det største trekkplasteret, og de fleste ønsker å bli boende etter at de er ferdig med studiene. 

Omdømmeundersøkelsen 2014

Omfatter helgradsstudenter og utvekslingsstudenter ved norske utdanningsinstitusjoner, og ble gjennomført våren 2014.

Den ble distribuert til 8022 studenter ved norske universiteter og høyskoler.

3216 studenter fra 124 ulike land, ved 34 forskjellige institusjoner svarte – en svarprosent på rundt 40 prosent.

65 prosent av respondentene var fra Europa, aller flest var det fra Tyskland (327), Frankrike (239) og Russland (167).                                                              

Undersøkelsen har som hensikt å kartlegge Norges omdømme som studieland og skaffe mer informasjon om hvorfor internasjonale studenter velger Norge.

Undesøkelsen ble også gjennomført i 2008, 2010 og 2012.

Kilde: Senter for internasjonalisering av utdanning 

“Jeg ville oppleve den norske modellen av velferdsstaten, for å kunne sammenligne med hjemlandet mitt”, sier en mannlig fransk utvekslingsstudent. 

“Norge er sosialdemokratisk med liberale verdier. Det gir like muligheter til alle (iallefall innen utdanning)”, sier en kvinnelig russisk mastergradsstudent.  

De er begge referert i den fjerde omdømmeundersøkelsen som er gjort blant internasjonale studenter i Norge, en undersøkelse som gjennomføres av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). 

I år viser den at antall studenter med utenlandsk statsborgerskap ved norske utdanningsinstitusjoner har økt med 57 prosent de siste fem årene, fra rundt 12 000 i 2009 til rundt 19 000 i 2014. 

Tidligere undersøkelser har vist at utenlandsstudentene er veldig fornøyde med å studere i Norge, og at tendensen er økende. I 2008 svarte 84 prosent at de var fornøyde eller svært fornøyde mens denne andelen økte til 88 prosent i 2012. 

Årets undersøkelse har ikke stilt dette spørsmålet, men heller vært delt inn i spørsmål om læring og læringsmiljø.

Fornøyd med undervisningen

For tre av fire studenter som svarte på undersøkelsen var Norge førstevalg som studiedestinasjon. Studentene i undersøkelsen svarte at det var avgjørende at Norge er et fredelig og trygt samfunn – nærmere 70 prosent av dem rangerte dette som en viktig eller svært viktig faktor i valget av Norge som studieland. For studentene fra Kina, India og Russland var dette den aller viktigste faktoren.

Noen hadde imidlertid ikke så store forventninger på forhånd, som denne kvinnelige masterstudenten fra Tsjekkia: 

“Jeg hadde ingen forventninger… Og jeg var overveldet av alle positive følelser av nesten alt allerede rett etter at jeg ankom.”

– Omdømmeundersøkelsen viser nok en gang at Norge er et attraktivt land for internasjonale studenter. I tillegg til generelle kvaliteter ved det norske samfunnet, er vi glade for at også faglig kvalitet ved norsk utdanning har betydning for studentenes valg, sier Kristin Solheim, avdelingsdirektør ved SIUs kommunikasjonsavdeling.

Det høye antallet og store utvalget av engelskspråklige studieprogrammer er, naturlig nok, viktig for denne gruppen. Undersøkelsen viser at 70 prosent av studentene er fornøyd med forelesernes undervisning på engelsk. Over halvparten av studentene svarte dessuten at Norges gode omdømme innen undervisning var en viktig faktor for valg av studiested.

– Norske institusjoner har jobbet systematisk i flere år for å kunne gi et godt tilbud til internasjonale studenter, sier Solheim.

Mange vil jobbe i Norge

Mer enn halvparten av respondentene, og 70 prosent av de som tar en hel grad i Norge, sier at de vurderer å bli her etter fullført utdanning. Hovedmotivasjonen for dem som ønsker å bli er for flertallet det norske arbeidsmarkedet, hvor gode karrieremuligheter og høy lønn er det som lokker mest.

Halvparten fulgte norskundervisning under studiene i Norge.

57 prosent av studentene som svarte på undersøkelsen sier at det var mer utfordrende enn de hadde trodd å takle de høye levekostnadene i Norge. 54 prosent syntes det var vanskeligere å bli kjent med nordmenn enn de hadde forventet.

Velferdsstaten og petroleumsfag

Undersøkelsen viser at begrepet velferdsstat er kjent for studenter fra hele verden. Den viser også at teknologi og forskning knyttet til utvinning og forvaltning av naturressurser tiltrekker mange. Nesten 40 prosent av respondentene i undersøkelsen studerer innen disse fagene.

Som en av de kvinnelige russiske studentene sier:

“Jeg kom hit fordi Norge har verdens beste petroleumsteknologi.”

Ikke alle er like positive

Selv om langt de fleste er veldig begeistret, både for landet og studiene, så er det flere av utsagnene fra undersøkelsen som viser at slett ikke alle har et positivt inntrykk, spesielt ikke av oss som mennesker. 

Som denne mannlige studenten fra Romania forteller:

“Ikke vennlige i det hele tatt, veldig selvsentert og ignorante overfor resten av verden. Superkjedelig livsstil, alle holder seg for seg selv på sitt eget soverom hvis de ikke jogger omkring.”

Eller som denne kvinnelige masterstudenten fra USA sier:

“Jeg vil si at nordmenn er noen av de hyggeligste menneskene jeg noen sinne har møtt, men jeg hadde håpet å knytte mer solide og varige forhold med dem utenom arbeidsforholdet.”

Referanse:

Kjell G. Pettersen, m.fl. Norway is the best place in the world - Foreign students’ perception of Norway as a study destination 2014. Report series 07/2014 Senter for internasjonalisering av utdanning. 

Powered by Labrador CMS