Mindre angst med internettbasert terapi

Bruk av internettbasert kognitiv atferdsterapi kan redusere angst, men generelt er effekten av en slik form for terapi ved depresjon og angst usikker, viser et notat fra Kunnskapssenteret.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Internett kan brukes til så mangt. Pc- og internettbasert kognitiv atferdsterapi (CCBT) er en form for selvhjelp beregnet på personer med lettere og moderate former for angst og depresjon.

Den benyttes gjerne i mangel av terapeut, når ventelisten er lang og reiseveien til terapeut tilsvarende, eller hvis pasienten har motvilje mot å gå i behandling.

Milde til moderate symptomer

Men har det noen effekt? Det var spørsmålet som forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten skulle vurdere i en oppsummering av internettbaserte tiltak mot lettere former for angst og depresjon.

Forskerne søkte etter systematiske oversikter i internasjonale databaser. Oversikten inkluderte personer med milde til moderate symptomer på angst og depresjon.

Totalt sju studier ble vurdert, hvorav fem vurderte tiltaket på personer med angst, panikk og fobi, to på personer med depresjon og én på personer med både angst og depresjon.

Bruk av internettbasert terapi ble sammenlignet med avslapning, med kognitiv atferdsterapi ledet av terapeut, med internettbasert informasjon, med ukentlig telefonoppfølging av terapeut og med ordinære behandlingstilbud.

"Forsker Asbjørn Steiro, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten"

Best effekt ved angst

- Personer med moderate symptomer på angst hadde mest utbytte av internettbasert terapi, kommenterer forsker Asbjørn Steiro.

- Bruk av CCBT reduserte angst i større grad enn kognitiv atferdsterapi ledet av terapeut, slik at personer med angst økte arbeidsevnen og ble mer sosialt tilpasset, fortsetter han.

Depresjon

Personer som fikk CCBT mot depresjon, viste små, men statistisk signifikante forskjeller i favør av CCBT, sammenlignet med annen behandling.

Derimot var det ingen signifikant forskjell på bruk av CCBT og ikke-aktiv internettbasert informasjon.

- Bruk av CCBT ved depresjon var også mindre effektivt enn ukentlig telefonoppfølging av terapeuten, forklarer Steiro.

Personer med både angst og depresjon som fikk tilbud om CCBT, ble mindre deprimerte, fikk bedre arbeidsevne, og ble mer sosialt tilpasset sammenlignet med pasienter som mottok ordinære behandlingstilbud.

Angst og depresjon må kartlegges

Forfatterne påpeker at graden av angst og depresjon må kartlegges før pasientene får tilbud om CCBT eller får behandling av terapeut.

- Antall sesjoner, faglig veiledning, varighet av behandling og andre støttefunksjoner har betydning for hvor effektivt CCBT er i behandlingen av angst og depresjon, sier Asbjørn Steiro.

Mer forskning nødvendig

Det er stor usikkerhet knyttet til resultatene, blant annet på grunn av stort frafall blant deltakerne i de inkluderte studiene.

- Det er behov for mer forskning om CCBT, samt forskning som sammenligner CCBT med andre korte terapiformer, sier Steiro.

- Det er også viktig å se nærmere på i hvilken grad terapeuten involverer seg for å vurdere når det er hensiktsmessig å benytte CCBT, og hvilke grupper som har størst effekt av tiltaket, fortsetter han.

Notatet er utført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.

Kilde:

Hva er effekten av internettbaserte tiltak mot angst og depresjon? Notat fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten, oktober 2007.

Powered by Labrador CMS