Norske forskere har funnet en ny kinasehemmer som er like virksom som produkter på markedet, men som samtidig ikke er like giftig som andre alternativer. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Ny kreftbehandling er mer skånsom mot kroppen

Et nytt alternativ for kreftbehandling er like effektivt, men mindre giftig enn lignende legemidler.

Kreft er resultat av celler som deler seg ukontrollert. Kinasehemmere er stoffer som hindrer denne ukontrollerte veksten.

Kinasehemmere brukes nå som alternativ til cellegift, en behandling som i seg selv kan være svært tung for kroppen.

Nå har norske forskere funnet en ny kinasehemmer som er like virksom som produkter på markedet, men som samtidig ikke er like giftig som andre alternativer.

Store muligheter

Kreft utvikler seg ved at ulike vekstfaktorer fester seg til bestemte punkter i celleveggen. (Se figur under)

Disse festepunktene på cellene kalles «reseptorer». Vekstfaktorene utløser en reaksjon via enzymer kalt «kinaser» som gir cellen beskjed om å dele seg ukontrollert. Kinasehemmerne stanser dette signalet.

Slik virker kinasehemmere. Trykk på tegningen for å få den større. (Foto: (Illustrasjon: Steinar Kvam, TTO))

– Dette kan ha potensial til å bli en effektiv kreftbehandling, sier Steffen Bugge fra Institutt for kjemi ved NTNU.

Bugge tok nylig doktorgraden på utviklingen av den nye kinasehemmeren.

Trenger alternativer

Steffen Bugge. (Foto: NTNU)

En ulempe med denne behandlingen er at kroppen etter hvert utvikler immunitet overfor kinasehemmerne. Derfor er det også viktig å ha flere ulike alternativer.

Veien fram til et kommersielt legemiddel er lang og kostbar, men forskningen har gitt større innsikt i virkningen av ulike varianter av kinasehemmere.

Kunnskapen oppnådd i denne doktorgraden vil også være nyttig for utvikling av andre klasser av kinasehemmere.  Dette er noe forskningsgruppen jobber videre med.

Referanse:

Bugge mfl: Structure–activity study leading to identification of a highly active thienopyrimidine based EGFR inhibitor. European Journal of Medicinal Chemistry, mars 2014, doi: 10.1016/j.ejmech.2014.01.042. Sammendrag

Powered by Labrador CMS