Gransker faren for skred i ekstremvær

En forskergruppe skal granske framtidige geofarer i norske fjell og daler under ekstremvær. Klimaendringer med mye nedbør kan øke risikoen for alle typer skred de nærmeste årene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Vi skal se 50 år fram i tid, undersøke utvalgte områder og beregne forholdene mellom det vi kaller geohazard og et forventet mildere, våtere og villere klima.

Det sier skredforsker og prosjektleder Lars Harald Blikra (bildet) ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) og International Centre for Geohazards (ICG).

2000 har mistet livet

Her handler det både om snøskred, leirras, steinsprang og fjellskred, alle vanlige og brutale norske naturhendelser som raserer eiendom og infrastruktur - og tar menneskeliv.

Ulike typer skred har drept 2 000 mennesker i Norge de siste 150 årene. Direktør Suzanne Lacasse ved Norges Geotekniske Instititutt (NGI) mener vi statistisk sett kan vente oss ti store skred i Norge de neste 100 årene og at hver av dem kan ta flere titall menneskeliv.

På et geologisk vintermøte på Røros nylig, advarte hun mot farene:

- Klimaendringer, som tilsynelatende bringer med seg mer ekstremt vær enn før, øker frekvensen av store nedbørsmengder og skred, sa Lacasse.

Konsekvenser for landet

Mer kartlegging, sikrere kunnskap, økt overvåking og bedre beredskap kan redusere skadene fra slike store naturkatastrofer, mener forskerne.

For forskergruppen som nå skal ta fatt på dette arbeidet, blir det også viktig å vurdere de samfunnsøkonomiske konsekvensene av en eventuell forandring i skredfarene, både for lokalsamfunnene og for landet.

- Vi skal forsøke å lære av historien. Ved å granske værforholdene rundt den tiden store historiske skred har gått, kan vi se sammenhengene bedre. Når vi knytter dette til gode framtidige klimaprognoser, kan vi også bedre forutsi farene i fjell og daler, mener Blikra.

Fem institusjoner sammen

Norges forskningsråd, gjennom sitt program Norklima, finansierer arbeidet med en bevilgning på ti millioner kroner over fire år.

Klimaprosjektet er etablert som et samarbeid mellom International Centre for Geohazard (ICG) - representert ved NGU og NGI - Bjerknes-senteret for klimaforskning i Bergen, Meteorologisk Institiutt og Cicero-senteret for klimaforskning i Oslo.

Prosjektet koordineres av forsker Lars Harald Blikra ved NGU og forsker Anders Solheim ved NGI.

Powered by Labrador CMS