Biltur og peiskos er like ille

Svevestøv fra veitrafikk og vedfyring kan ha skadelige effekter på lungene, men det ene er ikke verre enn det andre, viser ny doktoravhandling.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: www.colourbox.no)

Befolkningsstudier viser at svevestøv ikke bare kan føre til utvikling og forverring av luftveis- og hjerte-karsykdommer, men også til økt dødelighet av disse sykdommene.

En del av svevestøvet vi puster inn blir værende i lungene, og kroppen kan sette i gang en betennelsesreaksjon for å forsvare seg.

Om denne betennelsesreaksjonen er sterk eller varer over lengre tid, kan det føre at celler dør, noe som igjen kan føre til vevskade og utvikling av sykdommer i lunge og hjertekar.

Ulike effekter

I Norge fører veitrafikk og vedfyring til økte konsentrasjoner av svevestøv.

I sitt doktorgradsprosjekt har Anette Kocbach Bølling undersøkt om de fysiske og kjemiske egenskapene til disse to typene svevestøv påvirker betennelsesreaksjoner i lungeceller dyrket i kultur.

Konklusjonen er at svevestøv fra veitrafikk og vedfyring gir ulike effekter på betennelsesreaksjoner i lungecellene, men det ser ikke ut til at den ene kilden er verre enn den andre.

- Det så også ut til å være ulike egenskaper hos svevestøvet fra de to kildene som påvirket betennelsesreaksjonen, forteller Kocbach Bølling.

Kan være kreftfremkallende

(Foto: www.colourbox.no)

- Svevestøvet fra vedfyring inneholdt store mengder organiske forbindelser, blant annet polysykliske aromatiske hydrokarboner, som kan være kreftfremkallende, sier hun.

Det høye innholdet av organiske forbindelser kunne forklare opptil 80 prosent av betennelsesreaksjonene som ble forårsaket av vedfyringspartiklene.

- For veitrafikkpartiklene var det i tillegg til de organiske forbindelsene også andre partikkelegenskaper som påvirket betennelsesreaksjonene, forteller hun.

Viktig å redusere utslipp

- Resultatene mine antyder at det er viktig å redusere utslippene av organiske forbindelser fra begge kildene.

- Det kan man gjøre ved å bytte ut gamle vedovner med nye rentbrennende ovner eller pelletskaminer, eller ved å forbedre effektiviteten til katalysatorer i kjøretøy.

Anette Kocbach Bøling har forsket på svevestøv fra vedfyring og veitrafikk.

Kocbach Bølling disputerte ved Universitetet i Oslo tidlig i desember i fjor, men arbeidet med doktorgraden ble utført på Nasjonalt folkehelseinstitutt ved Divisjon for miljømedisin.

Rett før ble det avlagt en annen doktorgrad ved Divisjon for miljømedisin, der Mari Samuelsen viste at svevestøv fra vedfyring så ut til å øke utviklingen av allergi hos mus på lik linje med veistøv.

Lenke:

Folkehelseinstituttet: Luftforurensning utendørs

Powered by Labrador CMS