Sunn skepsis til helseinformasjon

Nordmenn er blant de ivrigste i Europa til å søke etter helseinformasjon på nettet. Men har vi forutsetninger for å forstå og vurdere kvaliteten på helseinformasjonen? Nå finnes et nettsted som kan hjelpe med å tolke forskningsinformasjon.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

På nettsiden finnes råd og verktøy som kan bidra til å tolke forskningsinformasjon, og skille mellom mer og mindre troverdige kilder til denne type informasjon, ifølge Astrid Austvoll-Dahlgren.

Hun er stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Den nye tjenesten er en del av doktorgradsprosjektet hennes.

Nettsiden er uavhengig, gratis for alle og heter Sunnskepsis.no

Fra informasjon til reell brukermedvirkning

– Tilgangen til informasjon og kunnskap om helse har endret både brukeren av helsetjenester og helsesektorens forventninger til brukerne, sier Austvoll-Dahlgren.

Hun peker på at mange av dagens brukere av helsetjenester er aktive og involvert i egen helse- og behandlingssituasjon. De bruker tid på å skaffe seg informasjon om det som feiler eller plager dem, hvilke behandlingsmuligheter som finnes, og hva behandlingene innebærer.

Helsemyndighetene mener brukermedvirkning er et viktig bidrag for å heve kvaliteten på helsetjenestene, men reell brukermedvirkning krever at brukerne har et visst kunnskapsnivå.

– Sunnskepsis.no kan hjelpe brukerne i å øke kunnskapsnivået, mener Austoll-Dahlgren.

Helsinformasjon er ikke alltid nøytral og kunnskapsbasert. SunnSkepsis.no er et hjelpemiddel for pasienter og helseinteresserte.

Mer kunnskap – bedre helsevalg

– Sunnskepsis.no er ment som et hjelpemiddel og en kunnskapsportal for pasienter og helseinteresserte. Den er et bidrag til å oppnå reell brukermedvirkning gjennom å heve folks kompetanse til å gjøre velinformerte helsevalg, sier Austvoll-Dahlgren.

Hun presiserer at nettsiden ikke er en erstatning for dialogen mellom pasient og behandler, men et middel for å sette pasienten bedre i stand til å kommunisere med behandler om sin helsesituasjon og behandlingsmuligheter.

Dette gjelder enten behandleren jobber innenfor det offentlige helsevesenet eller utøver alternativ behandling, mener hun.

– Om man skal ta i mot en behandling, eller hvilken behandling man bør velge, er en kompleks vurdering, og det er viktig å diskutere helseinformasjon med sin behandler. 

– Målet må være at beslutningen er fundert på et så solid kunnskapsgrunnlag som mulig mener Austvoll-Dahlgren.

På nettsiden kan man blant annet få svar på følgende spørsmål:

  • Hvorfor varierer forskningsresultatene?
  • Hvorfor er forskerne uenige?
  • Hvordan kan jeg finne forskningsstatus på behandling av min sykdom?
  • Hvordan kan jeg vite om den informasjonen jeg har funnet er til å stole på?
  • Hva bør jeg spørre legen/behandleren min om?

Anerkjente kilder

Astrid Austvoll-Dahlgren.

Nettsiden lenker til anerkjente kilder til kunnskapsbasert helseinformasjon.

Innholdet er utformet av forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus, i samarbeid med Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Sjekklistene som finnes på nettsiden er valgt ut etter systematiske søk i forskningslitteraturen og vurdering ved hjelp av kvalitetskriterier.

Sunnskepsis.no er offentlig finansiert, redaksjonelt uavhengig, tillater ikke reklame og tar ikke i mot støtte fra legemiddelfirmaer eller andre kommersielle aktører.

Powered by Labrador CMS