Filteret som hudforsker André Engesland har utviklet, klarer å gjenskape barrieren i menneskehud. (Foto: Elisabeth Øvreberg)

Denne lille dingsen erstatter dyreforsøk

Filteret gjør det unødvendig for forskere å bruke rotter og mus når de skal teste nye kremer og legemidler.

Selv om det i 2013 ble innført forbud mot å selge skjønnhetsprodukter som er dyretestet i Norge og i EU, er det fortsatt en del kremer og andre legemidler som blir testet på levende dyr. 

I laboratorier blir mus og rotter blant annet brukt for å undersøke om ingredienser i legemidlene kan irritere huden eller øynene.

Men nå trenger ikke farmasøyter og forskere lenger bruke forsøksdyr når de tester produkter som skal påføres huden vår. Hudforsker André Engesland har nemlig utviklet et filter som klarer å gjenskape vår egen hudbarriere. 

Resultatene samsvarer med dyrehud

Engesland er stipendiat på Institutt for farmasi ved UiT Norges arktiske universitet, og forteller at filteret er laget av fettbobler som ligner hudens egne celler. Når han smører kremer på filteret kan han lett se hvor mye av kjemikaliene som går gjennom de forskjellige hudlagene.

– Våre resultater samsvarer med det som påvises når man tester stoffer på dyrehud, sier Engesland.

– Vi har også sendt filtrene ut til industrien, og de er fornøyde, smiler stipendiaten som disputerte nå i mars.

Følger giftstoffene gjennom hudlagene

Ikke bare kan filteret ta over for forsøksdyrene, det er også både billig og praktisk i bruk.

– Det finnes en modell som er svært kostbar siden filteret er dyrket frem av hudceller. Men vår modell er uten bruk av donorhud, og vi produserer modellen selv på laboratoriet, sier Engesland.

Forskerne har lagt fettboblene lag på lag slik huden er bygd opp, noe som gjør at de enkelt kan undersøke i hvilken grad stoffene som blir brukt i kremer eller salver, går gjennom hudbarrieren.

Dermed kan forskerne identifisere stoffer som kan være farlige og evaluere om noen legemidler vil være bedre å satse på enn andre.

– Vi har også jobbet med modellen slik at den kan vise hvordan stoffer går gjennom hud som er skadet, sier Engesland.

– Et internasjonalt gjennombrudd

Live Kleveland i Dyrevernalliansen mener filteret fra UiT er revolusjonerende. Organisasjonen var med på å finansiere forskningsprosjektet da det startet opp i Tromsø for noen år siden.

– Vi så et enormt potensiale, og da forskerne søkte oss om midler, ønsket vi å bidra økonomisk. Å kunne lage modeller som tilsvarer hud vil forhåpentligvis også kunne bli brukt i brannforsøk, noe som er av de mest smertefulle dyreforsøkene, sier Kleveland og mener at UiTs forskning er et ekstremt viktig bidrag til å redusere bruken av forsøksdyr verden over.

Referanse:

André Engesland m.fl: In vitro skin models as a tool in optimization of drug formulationEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences. Blir publisert i mai 2015. 

Powered by Labrador CMS