Stadig flere unge til Oslo-området

Halvparten av Norges samlede befolkningsøkning skjer i og omkring hovedstaden. Størst økning har kommunene rundt Gardermoen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Attraktive Oslo. (Foto: www.colourbox.no)

Oslo-regionen

I SSBs sammenheng dekker betegnelsen alle kommuner som har et rådhus som ligger mindre enn 10 mil fra Oslo rådhus.
 

– I alt 17 kommuner i nærheten av Oslo, Bergen og Stavanger opplevde i perioden 2000–2009 en befolkningsøkning på over 20 prosent, sier befolkningsstatistiker Even Høydahl fra Statistisk sentralbyrå.

Fem av disse kommunene ligger mellom Oslo og Gardermoen: Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Sørum og Skedsmo.

Raskest av alle vokste Ullensaker hvor Gardermoen ligger. Kommunen har det siste tiåret hatt en økning i innbyggertallet på 44 prosent.

I likhet med landet for øvrig hadde disse fem kommunene en betydelig innvandring. Men de skiller seg ut på den måten at de også har hatt en svært omfattende tilflytting fra andre kommuner.

Høydahl har tatt for seg befolkningsutviklingen de siste 10 år i alle kommuner som ligger inntil 10 mils kjøring fra Oslo sentrum. Dette gjelder kommuner i fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold, foruten Oslo.

Barnefamiliene ut av Oslo

De mange unge som slår seg ned i Oslo for å arbeide eller studere, flytter gjerne til nabokommunene etter hvert som de får barn.

– Dette har sammenheng med boligprisene og at folk ønsker mer plass etter en familieforøkelse, mener Høydahl.

49 prosent av Norges befolkning bor i en familie med barn under 18 år, men i syv kommuner i Akershus er andelen som bor i barnefamilier, over 56 prosent.

– Oslo har færrest barnefamilier i hele Oslo-regionen, legger Høydahl til.

Krysser grenser på vei til jobb

(Foto: www.colourbox.no)

Høydahl peker på det betydelige overskuddet på arbeidsplasser som finnes i flere kommuner i Oslo-regionen:

– Oslo og Bærum har til sammen 120 000 flere arbeidsplasser enn de har yrkesaktive innbyggere, fastslår han.

– Deretter følger Ullensaker med et overskudd på 6 000 jobber og Drammen med 3 400, fortsetter Høydahl.

Disse ekstra arbeidsplassene gir muligheter for mennesker som bosetter seg i nabokommunene.

Avstand betyr ikke alt

– To kommuner som ligger like langt fra hovedstaden, kan ha helt forskjellig andel oslopendlere, forteller Høydahl.

Både Skedsmo og Oppegård sentrum ligger drøye halvannen mil fra Oslo. Men mens 55 prosent av Oppegårds sysselsatte arbeider i Oslo eller Bærum, er denne andelen betydelig lavere i Skedsmo, 41 prosent.

Forklaringen er at folk i Skedsmo også har gode jobbmuligheter i Lillestrøm, altså i sin egen kommune, eller på Gardermoen.

Andelen som pendler til Oslo, synker naturlig nok med avstanden til tigerstaden. Likevel er variasjonene store. 10 prosent av Kongsvingers yrkesaktive, som har rundt 9 mils reise til hovedstaden, jobber i Oslo.

Tilsvarende andel for Sarpsborg, som også ligger 9 mil fra Oslo, er kun 5 prosent.

– Årsaken til forskjellen kan være at de andre Østfold-byene har et jobbtilbud som Kongsvingers naboområder ikke kan tilby i samme grad, forklarer Høydahl.

– Det er imidlertid ingen grunn til å tro at det er antall mil som er viktigst, hevder statistikeren.

Like avgjørende er reisetid, reisemåte og kanskje kostnader.

– Derfor er bedre veier og kollektivtilbud til Oslo et viktig satsingsområde for kommuner i utkanten av regionen som ønsker å øke innbyggertallet, sier Høydahl.

Referanse:

Even Høydahl: Befolkningsvekst rundt Oslo, i Samfunnsspeilet 5/6 - 2010.

Powered by Labrador CMS