Juksemaker tar med varsleren og pengene i fallet

Etter ti år med forskningsjuks ble Eric J. Smart funnet skyldig i å ha manipulert data. Ti artikler, som er blitt sitert over 100 ganger, ble trukket tilbake.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Eric J. Smart løy om at han hadde forsket på genmanipulerte mus lenge før han hadde disse musene klar til forskning. Foto: http://en.wikipedia.org/wiki/Knockout_mouse

Smart blir nektet å søke om forskningsmidler på syv år. William Everson, som varslet om juksingen, endte med å miste jobben. Hva skjedde egentlig?

Eric J. Smart startet i 1996 på sin doktorgrad ved Universitetet i Kentucky og fikk i 2003 en prestisjefylt stilling som Barnstable Brown Endowed chair ved Institutt for diabetesforskning. Smart skulle snart bli en ankerkjent person innenfor forskningsfeltet.

Prosjektene hans samlet inn over 8 millioner dollar i statlig støtte. De store pengesummene kom hovedsakelig fra nasjonale helseinstitusjoner. Smart fikk raskt tillit, han ble ofte sitert og fikk ansvar for å drive et laboratorium med flere forskere.

Universitetet i Kentucky hadde som mål å bli et av de 20 beste universitetene i USA. For å gjennomføre dette måtte man dra inn mest mulig statlige bevilgninger. I år 2000 mottok Smart sin første store tildeling på 1 million dollar og ble følgelig en del av dette.

I 2003 kom William Everson til universitetet, rekruttert av Smart selv. Fra 2001 til 2006 økte de statlige tildelingene til Universitetet i Kentucky fra 212 millioner dollar til 290 millioner dollar i året.

Smart tjente godt og mottok stadig stipender for sin lovende forskning innen hjerte- og karsykdommer. Forskningen han gjorde, var avhengig av «knock-out-mus», genetisk modifiserte mus der man på kunstig vis erstatter et normalt gen med en defekt variant av genet. Dette slår ut genets funksjon. Prosessen med disse musene tar lang tid.

Varsleren

I april 2009 skulle William Everson hjelpe en tekniker fra Smarts laboratorium med å forberede et møte. Ved en gjennomgang av informasjonen fra en tildeling gitt i 2005, la Everson tilfeldigvis merke til at det i søknadspapirene, som var fylt ut av Smart, var beskrevet at laboratoriet hadde forsket på genmodifiserte mus.

Everson visste at de ikke hadde disse musene som sto beskrevet klare for eksperimenter før i 2007/2008, altså flere år etter at tildelingen fant sted.

Everson skjønte at noe var feil, og han diskuterte det med en kollega. Neste dag skrev han til dekanen, Jay Perman og ba om et møte om saken.

Granskingen

I august 2010 startet den interne granskingen ved universitetet. I mellomtiden ble Smart suspendert, med beskjed om å jobbe hjemmefra. Granskingen førte til en intern gransking og nasjonale myndigheter ble varslet.

Under den pågående granskingen skal Tim Bricker, Smarts daværende sjef, ha hjulpet Smart med å skaffe seg jobb som lærer. Tim Bricker skrev et anbefalingsbrev til statens lærerorganisasjon hvor han presenterte Smart som en god lærer.

Samtidig skal Bricker ha fjernet en fil fra arkivet – om Smarts fravær fra jobben grunnet seksuell trakassering noen år tidligere. I august 2011 ble Smart ansatt som lærer i kjemi ved Bourbon County High school.

Våren 2012 kom resultatene fra den interne granskingen som avslørte en utbredt bruk av forfalskede og fabrikkerte data i 14 artikler og fire store tildelingssøknader mellom 1998 og 2008. Eric J. Smart var også den eneste som ble stilt ansvarlig for uredelighetene.

Tre måneder senere trakk Smart seg og i oktober 2012 konkluderer også den nasjonale granskingen at det har vært en utbredt bruk av forfalskede data. Resultatet blir at Smart må avstå fra å søke statlige forskningsstipend i syv år, mot tre–fem år som er det vanligste.

Reaksjonene

Smart anklaget Everson og mente at han var den skyldige. Everson ble også etterforsket, men ble klarert både internt og eksternt.

Ifølge ham skal Smart ha gått så langt som å drepe musene Everson brukte i forskningen sin, som hevn for varslingen. Verken Everson eller Smart er å finne på Universitetet i Kentucky i dag, og laboratoriet deres er lagt ned.

De andre 11 ansatte ved samme lab ble, som Everson, gitt ett år på å finne annet arbeid. Dersom de ikke lyktes med dette, måtte de gå.

Omfanget

Ferric Fang, professor i mikrobiologi ved universitetet i Washington, har senere kommentert saken. Han var med på en undersøkelse som analyserte over 2000 tilbaketrekninger innenfor vitenskapelig forskning. I ett av tre tilfeller var grunnen uredelighet.

Vitenskapelig juks ødelegger for akademia og treffer ofte hardt for den enkelte forskningsinstitusjon og universitet, slik som Universitetet i Kentucky ved dette tilfellet. Fang mener at misligheter ikke kan forebygges, men at forholdene øker på grunn av et stadig krav til å dra inn penger.

– Bringer du ikke inn nok midler, ryker du ut, mener han.

Dette fører til at kvaliteten på arbeidet blir målt i forhold til hvor mange penger man får inn.

Det må i følge Fang være opp til institusjonene å velge hvilken kultur de ønsker å ha. Selv om de ønsker å trekke til seg gode forskere, er det viktig å se det store bildet. På denne måten kunne Universitetet i Kentucky ha oppdaget en «inntrenger» som Eric J. Smart; en person som ikke hadde de samme verdiene som administrasjonen ved universitetet ønsket å fremme.

Til ettertanke

Det er flere etiske problemer, sett bort i fra forskningsjuks, ved denne historien. Smart ble utestengt fra forskning i syv år som straff. Mens Everson, varsleren, som våget å stå frem og avsløre en av sine overordnede kollegaer, også måtte gå. Han mistet både forskningen sin og karriéren.

De 8 millioner dollarene som Smart ble tildelt, er borte – uten resultater. Og – til tross for tidligere seksuell trakassering, jobber nå Smart som lærer.

Powered by Labrador CMS