Tester korn i tunnel

Jorder dekket med folie er et vanlig syn i jordbruksdistriktene, og plasttunneler er tatt i bruk i bærdyrkinga. Er kornåkrene det neste?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta om prosjektet

Prosjektet ”Polysakkarider i bygg og havre – tilpasning av produksjonen til mat og til fôr” blir ledet av Bioforsk Øst Apelsvoll i nært samarbeid med Institutt for plante- og miljøvitenskap og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, og Nofima Mat. I tillegg deltar Graminor AS, Institute of Food Research, Norsk Landbruksrådgivning samt industribedrifter innen kornhandel, møller, bakeri og kraftfôrproduksjon. Arbeidet finansieres av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Jordbruksavtalemidler.

Prosjektleder: Mauritz Åssveen, Bioforsk Øst Apelsvoll

Prosjektet ”Effekt av varierende klima på bakekvalitet i hvete – tilpasning av norsk hveteproduksjon for fremtiden” har følgende hovedmål ”Tilpasset norsk hveteproduksjon for framtiden for å sikre riktig og stabil kvalitet i et skiftende klima”

På forskningssida er det et samarbeid mellom Nofima Mat AS, Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) ved UMB og Bioforsk Øst. Arbeidet finansieres av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Jordbruksavtalemidler, og involverer i tillegg en rekke andre samarbeidspartnere.

Prosjektleder: Anette Moldestad, Nofima Mat AS.

Lite trolig, men ved Bioforsk legges kornfelt i tunnel for å finne ut hvordan klimaendringer kan påvirke kornkvalitet.

Ved Bioforsk Øst Apelsvoll på Toten legges kornfelt i tunell for å finne ut hvordan klimaendringer kan påvirke kornkvalitet. (Foto: Unni Abrahamsen)

Ved å analysere korn hentet fra ulike posisjoner inne i tunnelene er målet å skaffe ny kunnskap om temperaturen sin effekt på viktige ernæringsmessige egenskaper.

For hvete er det viktig å finne ut hvordan temperaturen påvirker glutenoppbygning og bakekvalitet.

Norsk på norsk

Dyrking av mathvete er en bærebjelke i norsk korndyrking. Mens vi på 1970-tallet måtte importere nesten all mathvete, utgjør andelen norskprodusert hvete i dag så mye som 70-80 prosent. Det skyldes at vi har utviklet bedre sorter og dyrkingsteknikk.

Nå er spørsmålet hvordan norsk hveteproduksjon kan opprettholde en stabil kvalitet. Derfor har Nofima Mat AS, UMB og Bioforsk Øst gått sammen om et prosjekt for å få større forståelse for hvordan klimaet påvirker kvaliteten.

De mener denne kunnskapen også kan legge grunnlaget for at vi kan foredle nye hvetesorter med sterk og mer stabil kvalitet

- De siste årene har kornprisene variert voldsomt på verdensmarkedet, og det kan forventes mer ustabile kornmarked i framtiden. Det er derfor viktig at Norge har en stabil produksjon av mathvete med forutsigbar kvalitet, mener forskerne i dette prosjektet.

Mer bygg og havre

Men det forskes mer på sammenhengen mellom kornkvalitet og klima. I et annet prosjekt er målet å skaffe kunnskap som kan øke bruken av bygg og havre, både i vanlig kosthold og til dyrefôr.

(Foto: Unni Abrahamsen)

- Senere års forskning har vist at bygg og havre har fordelaktige ernæringsmessige egenskaper både til mat og til fôr. For å kunne øke bruken av disse kornartene er det behov for mer kunnskap om kvaliteten av fiber (beta-glukaner) og stivelse, både i bygg og havre dyrket i forskjellig klima.

Det sier forsker og prosjektleder Mauritz Åssveen ved Bioforsk Øst, som også mener det er viktig å få klarlagt hvilke virkninger fremtidige klimaendringer kan ha på kvaliteten av fiber og stivelse.

Klimaeffektene vil bli undersøkt under kontrollerte forhold i klimakammer og i plasttunneler, samt i feltforsøk i ulike klimatiske regioner fra Tyskland i sør til Namdal i nord.

Kvalitetsanalysene for fiber og stivelse, bakeforsøk, fordøyelsesforsøk og fôringsforsøk med svin blir gjort ved Nofima Mat, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB og Institute of Food Research i Norwich, England.

Powered by Labrador CMS