Bønder i Norge dyrker rybs og raps som oljevekster på grunn av de fettrike frøene. (Foto: Unni Abrahamsen, Bioforsk)

Grønn, norsk olje i stedet for importert soya

Norske oljeplanter kan erstatte soya fra Brasil, mener forskere. De er må i gang med å løse flere av problemene bonden har med oljevekstene.

Brakorn

Målet med prosjektet er å optimalisere dyrking av våroljevekster og legge grunnlag for større oljevekstareal i Norge. Målet er også å bedre lønnsomhet i den totale kornproduksjonen som følge av mer gunstig vekstskifte.

Prosjektet går fra 2015 til 2019.

Rybs og raps

Rybs (Brassica rapa) og Raps (Brassica napus) er planter i korsblomstfamilien.

Både vår- og høstformer dyrkes som oljevekster på grunn av de fettrike frøene.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Felleskjøpet, Yara, Norgerfôr, Fiskå Mølle, Bayer, Kimen Såvarelaboratoriet og Norges Forskningsråd (FFL-/JA-midler)

Frøene er små, men plantene er bra for jorda. Og Norge har et stort potensial. Vi snakker om produksjon av protein og olje fra oljevekster.

Oljevekstene har i tillegg til fettinnholdet et høyt innhold av protein – faktisk på høyde med det som finnes i erter. Oljevekstene er derfor en viktig proteinkilde i dyrefôr.

Men mange kornprodusenter oppnår for lave avlinger av oljeplantene og velger derfor heller å dyrke andre ting, som for eksempel korn. Og det gjør de med relativt ensidige vekstskifter, som betyr at bonden dyrker samme vekst år etter år.

Problemet med ensidige vekstskifter er at det gir dårligere avlinger og kan føre til at sopp og sykdommer smitter fra år til år. 

Korn og olje sammen

Ifølge forskerne vil oljevekster i kombinasjon med korn være svært bra for jorda. Det vil redusere sykdomspresset i ensidig korndyrking og øke den totale lønnsomheten i kornproduksjonen, mener Wendy Waalen, forsker i Bioforsk.

Hun leder prosjektet Brakorn, som ser på dyrking av raps og rybs, og da spesielt de som dyrkes om våren. De blir modne i løpet av sesongen. Høstoljevekstene som det dyrkes mest av ellers i Europa, må såes såpass tidlig om høsten at det ofte er vanskelig å ha arealer klare i Norge.

Kort sesong

Raps gir større avlinger enn rybs. Men siden den trenger relativt lang tid å vokse på, er det i store deler av landet rybsen som er mest aktuell. Forskerne vil uansett jobbe med begge artene.

– Vi vil sammen med dyrkerne finne ut hva som skal til for å lykkes med å dyrke oljevekster i Norge, sier hun.

Wendy Waalen er fra Canada, der oljevekster dyrkes i stor skala. Nå vil hun slå et slag for den grønne oljen i Norge. Det vil hun gjøre ved å følge nøye opp hva som skal til for å få best mulig avling, hele veien fra spiring til høsting av våroljevekster.

Lite og sårbart frø

Utfordringen til dyrkerne begynner med frøet. Frøene er små og trenger å bli sådd i en bestemt dybde. Blir de sådd for dypt, vil de ikke spire. Her skal forskerne se på spirekrafta og hvordan det er best å så frøene.

Utfordringa til dyrkerne begynner med frøet, derfor blir sådybde og sorter studert og utprøvd. (Foto: Unni Abrahamsen, Bioforsk)

Hvor lav temperatur kan det være i jorda før det hindrer frøet fra å gro, for eksempel? Og hva slags gjødsling trenger de ulike sortene? Dette er spørsmål som trenger svar før bonden for alvor kan begynne å dyrke oljevekstene. 

Bra for kornet

Avlingene i norsk korndyrking har stagnert. Forskere mener dette blant annet skyldes at jorda blir pakket for hardt, noe de kaller skadelig jordpakking. Når jorda blir pakka sammen, vil det bli vanskeligere for planterøttene å vokse.

Å løse opp jorda kan bonden gjøre med jordarbeiding, som for eksempel ved at bonden pløyer jorda. Planter med dype røtter, som oljevekstene, hjelper også til med å løse opp jorda.

Ulike sykdommer på kornet reduserer også avlingene, og flere av sykdommene overlever i jorda om vinteren. Kornbøndene har hatt store problemer med sopper som kan gi mykotoksiner i kornet.

Bort med smitte

Forskningen viser at om bonden ikke bare dyrker korn på jorda, men erstatter det med oljevekster, kan det løse flere problemer. Rota til rapsplanten er så dyp at den vil kunne løse opp jorda, og et hvileår med raps vil kunne sanere bort soppsmitten i jord.

Forsker Wendy Waalen ved Bioforsk mener grønne oljenæringa i Norge har ei framtid i Norge. Til beste for både korn, dyr og folk. (Foto: Anita Land, Bioforsk)

– Vi mener gode agronomiske tiltak, som bedre vekstskifte, vil øke robustheten i korndyrkinga. Et år med oljevekster, som raps og rybs, kan bidra til å sanere sykdommer i korn og har positiv effekt på struktur og næringstilstand i jorda, sier Waalen.

Skal lykkes

Men oljevekstene kan ikke bare gi god effekt på kornavlingen året etter. De må også gi god inntekt for bonden i oljevekståret.

Fram til nå har gjennomsnittlig avlingsnivå på oljevekster i Norge ligget på om lag 170 kilo per dekar, noe som er veldig lite, ifølge Waalen.

Men forskerne er i gang. De skal prøve ut smarte metoder for å holde skadedyra borte fra åkeren, forbedre spiringa og og lage nye varslingstjenester for sykdommer. Et omfattende prosjekt, der mange forskere skal arbeide sammen.

Waalen er ikke i tvil om at den grønne oljenæringa i Norge har ei framtid i Norge. Til beste for både korn, dyr og folk.

Powered by Labrador CMS